Full HD-li arzan ykjam proýektor görkezildi

  • 29.04.2024 15:11
  • 7917
Full HD-li arzan ykjam proýektor görkezildi

BlitzWolf kompaniýasy täze ykjam we amatly BW-V8 proýektorly öý kinoteatry bilen muşdaklaryny begendirdi diýip, Mail.ru habar berýär.

BW-V8-iň ykjam ölçegleri (215 x 170 x 86 mm) bar we agramy bary-ýogy 1,24 kg bolup, göçme görnüşde ulanmaga amatly edýär.
Proýektoryň kontrastlygy 12000:1 we iň ýokary ýagtylygy 9800 lýumen 1920x1080 piksel durulykdaky şekilleri berýär. 1,5-den 5 metre çenli aralykdan diagonaly 50-den 200 dýuýma çenli proýeksiýa alyp bolýar.
BW-V8-iň içinde 4K film bilen işlemäge mümkinçilik berýän Allwinner H713 çipi bar we wideo üçin Mali-G31 grafiki çipi jogapkärdir. Proýektor Android 11 operasiýa ulgamynda işleýär, onda onlaýn akymlary ulanyp ýa-da internete girip bolýar.
Sesi oturdylan 5 Wt dinamik bilen üpjün edilýär we daşarky akustikany birikdirmek üçin 3,5 mm çykyş bar. Enjamlary birikdirmek üçin HDMI 1.4 we VGA birikdirijileri ulanylýar.
BlitzWolf BW-V8-iň bahasy 110 dollar we öňünden sargyt edip bolýar. Enjamlar 6-njy maýda satylyp başlar.

düýn 21:31
7785

ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

Arizonadan (ABŞ) Howe Industries kompaniýasy impulsly plazma raketasyny döretmegiň üstünde işleýär. NASA-da aýtmaklaryna görä, ol  Marsa uçuş wagtyny iki aýa çenli gysgaldyp biler. Täze tehnologiýa aşa gysylan...

düýn 21:20
7584

NASA Ýewropanyň iň jikme-jik suratlaryny ýaýratdy

Ýupiteriň buzly "aýy" bolan Ýewropanyň iň jikme-jik suratlary çap edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda “Ýunona” kosmiki gämisi tarapyndan düşürilen suratlar alymlara astynda suwuk suw bar diýip hasaplanýan emeli...

düýn 21:13
12449

Geografiýa mugallymy öz bagyndan ýüzi syrly gadymy dildäki ýazgyly daş tapdy

Beýik Britaniýanyň Kowentri şäherinden 55 ýaşly geografiýa mugallymy Grem Senýor öz bagyndan uly bolmadyk gönüburçly daş tapdy. Artefaktyň ýüzünde  gadymy keltleriň ogam elipbiýinde oýulyp ýazylan ýazgy bar. Senýor...

23.05.2024 13:21
13033

Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b...