Samsung-yň golaýdaky tanyşdyryş dabarasy baradaky maglumatlar peýda boldy. Onda 5 sany täze önüm görkeziler

  • 27.04.2024 18:59
  • 8983
Samsung-yň golaýdaky tanyşdyryş dabarasy baradaky maglumatlar peýda boldy. Onda 5 sany täze önüm görkeziler

Nobatdaky Samsung Galaxy Unpacked tanyşdyryş dabarasy 2024-nji ýylyň 10-njy iýulynda Parižde geçiriler. Günorta Koreýanyň kompaniýasy çäräniň senesini entek resmi taýdan yglan etmedi diýip, SamMobile portaly habar berýär.

Kompaniýanyň bäş sany täze önümini görkezmegine garaşylýar: eplenýän smartfonlar Galaxy Z Fold6 we Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch7 akylly sagady, Galaxy Buds 3 Pro simsiz gulaklygy hem-de Galaxy Ring akylly ýüzügi.

Çeýe smartfon Galaxy Z Fold6 we eplenýän Z Flip6 täze Snapdragon 8 Gen 3 prosessory, emeli aň aýratynlyklary we täzelenen dizaýn bilen üpjün ediler.

Galaxy Watch7 3nm çipli ilkinji Samsung sagady bolup biler, bu bolsa 50% energiýa tygşytlylygyny we ýokary awtonomlygy üpjün edýär. Şeýle hem 16-dan 32 GB-a çenli iki esse ulaldylan operatiw ýada eýe bolar.

Galaxy Buds 3 Pro-nyň aýratynlyklary barada entek hiç zat belli däl.

Galaxy Ring barada aýdylanda bolsa, bu kompaniýanyň ilkinji akylly ýüzügidir we iň köp garaşylýan enjamlarynyň biridir.

Hünärmenler wagtyň we ýeriň üstünlikli saýlanylmagy sebäpli Samsung-yň tomusky tanyşdyryşynyň has netijeli boljakdygyny çaklaýarlar – Parižde 26-njy iýuldan 11-nji awgust aralygynda Olimpiýa oýunlary geçiriler.


düýn 13:26
4302

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

15.05.2024 11:52
6006

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...

12.05.2024 09:04
8446

Samsung arkasy deri panelli Galaxy F55 smartfonynyň hödürlenjek senesini yglan etdi

Samsung kompaniýasy özüniň täze Galaxy F55 smartfonynyň görkeziljek senesini resmi taýdan tassyklady. Bu çäre 17-nji maýda Hindistanda geçiriler. Smartfonyň bahasynyň 240-360 dollar bolmagyna garaşylýar diýip,...

28.04.2024 10:55
13234

Türk we iňlis dizaýnerleri Samsung üçin kameraly gepleýän gysdyrgyç ýasady

Türkiýeli we beýik britaniýaly dizaýnerler InSight düşünjesini – şowa körlere giňişlikde ugruny kesgitlemäge kömek etjek ýanyňda göterilýän akylly enjamy hödürlediler. “Mail.ru” -nyň habaryna görä, Samsung üçin...