Gazagystanda ýylda 70 müň awtoulag öndürjek uly Kia zawody gurlar

  • 27.04.2024 09:38
  • 14769
Gazagystanda ýylda 70 müň awtoulag öndürjek uly Kia zawody gurlar

Günorta Koreýanyň Kia Motors kompaniýasy awtoulaglaryny öndürmek üçin Gazagystanyň Kostanaý şäherinde täze zawod gurar. Kompaniýa ýylda 70 müňe çenli awtoulag öndürer we 1500 täze iş ornuny döreder diýip, IXBT ýazýar.

Zawodyň gurluşygy 2025-nji ýylda tamamlanar. Birinji tapgyrda uly bölekleýin ýygnamak (CKD) usuly bilen 50 000 awtoulag ýygnalar. Geljekde önümçiligi lokallaşdyrmak meýilleşdirilýär.
Täze zawod Merkezi Aziýada koreý awtoulaglaryny öndürýän nobatdaky iri kärhana bolar. Mundan ozal Özbegistanda Hyundai zawodynyň guruljakdygy barada mälim edilipdi, bu zawodda Hyundai Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade we Staria ulaglary öndüriler.
Hyundai kompaniýasynyň Gazagystanda hem Hyundai Trans Kazakhstan ady bilen işleýän uly önümçilik desgasy bar.


düýn 07:35
13307

Täze Toyota Land Cruiser 250 resmi taýdan Gazagystanda satylyp başlandy

Täze nesil Toyota Land Cruiser Prado diýlip hem tanalýan, Toyota Land Cruiser 250 awtoulaglary resmi taýdan Gazagystanda satuwa çykaryldy. Ýaponiýada şeýle awtoulagyň iň ýokary bahasy 7,850 000 ýena (takmynan 50...

22.05.2024 07:38
4423

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

18.05.2024 18:29
6681

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...

17.05.2024 13:16
7459

Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.   IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki...