Xiaomi 2024-nji ýylda 100 müň sany awtoulag çykarar. Olardan 70%-i eýýäm tölenen sargytlar

  • 25.04.2024 21:25
  • 6576
Xiaomi 2024-nji ýylda 100 müň sany awtoulag çykarar. Olardan 70%-i eýýäm tölenen sargytlar

Xiaomi-niň ýolbaşçysy Leý Szýun kompaniýanyň 2024-nji ýyl üçin resmi meýilnamasyny yglan etdi. Ol Xiaomi Automobile bölümçesiniň 100 000-den gowrak Xiaomi SU7 çykarmagy maksat edinýändigini aýtdy. Bu barada ixbt.com ýazýar.

Öň, Xiaomi-niň ýolbaşçylary Leý Szýun bilen Lu Weýbing 20-nji aprele çenli ýagdaýa görä, Xiaomi SU7 üçin tölenen sargytlaryň sanynyň 70 000 birlikden geçendigini habar berdi.
Mundan öň, Xiaomi-niň Pekinde we Şençžende awtomobil üpjünçiligine başlandygy we ýakyn geljekde tutuş ýurt boýunça eltip berme hyzmatynyň açyljakdygy belli boldy. Xiaomi SU7-niň önümçilik kuwwaty ýakynda günde, takmynan, 400 awtoulaga çenli artdyryldy. Ýagny, aýda 12 000 töweregi awtoulag çykarylýar.
Häzirki wagtda Xiaomi Motors ýurduň Pekin, Şanhaý, Guançžou, Şençžen, Uhan, Hançžou, Çendu, Suçžou, Nankin, Wençžou, Ninbo, Usi ýaly 29 şäherinde 59 dükan açdy.


23.05.2024 13:48
10534

 1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

Seýrek Auto Red Bug elektrik awtoulagy eBay-da goýuldy. Ol 1924-nji ýylda Automotive Electric Service kompaniýasy tarapyndan öndürildi diýip, IXBT habar berýär. Agaç platformada gurlan awtoulag ajaýyp ýagdaýda...

22.05.2024 07:38
4600

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

21.05.2024 13:25
12245

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip...

18.05.2024 18:29
6753

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...