Iň uly Auto China 2024 awtosalony açyldy: 117 sany täze model we tas 300-e golaý elektromobil

  • 25.04.2024 12:51
  • 8804
Iň uly Auto China 2024 awtosalony açyldy: 117 sany täze model we tas 300-e golaý elektromobil

Şu gün, 25-nji aprelde 18-nji Pekin halkara awtosalony - Auto China 2024 öz işine başlady. Ol 4-nji maýa çenli iki sergi merkezinde dowam eder, bu ýerlerde täze awtoulaglar we awtoulag şaýlary görkeziler. Sergi meýdançalarynyň umumy meýdany 220 müň inedördül metre barabar diýip, ixbt.com habar berýär.

Myhmanlara tanyşmak üçin Hytaýdan, Ýaponiýadan, ABŞ-dan, Germaniýadan we beýleki ýurtlardan awtomobil kompaniýalarynyň 100-den gowrak düýbünden täze modeli elýeterli bolar. Has takygy, sergide 117 sany täze awtoulag modeliniň görkezilmegine garaşylýar. Olardan 30 sanysy iri halkara kompaniýalar tarapyndan hödürlener.
Mundan başga-da, sergide 41 sany konsept-kar modeli görkeziler. Pekin awtosalonynyň ep-esli bölegini elektromobiller eýelär. Jemi 278 sany elektrik modeli, şol sanda Xiaomi SU7 ýaly eýýäm çykarylan täze modeller bolar.
Gatnaşyjy kompaniýalaryň sanawynda BMW, Ford, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Tesla, Toyota, Porsche, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Lotus, Changan, Cherry, Geely, Haval we beýlekiler bar.


şu gün 10:20
2408

Täze Volkswagen Golf we Golf GTI hödürlendi

Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi Volkswagen Golf we Golf GTI-niň täze görnüşlerini makullady we modelleriň 2024-nji ýylda Hytaý bazaryna çykjakdygyny tassyklady. Täzelenen awtoulaglar daşarda...

düýn 22:37
2403

Volkswagen ykjam Tharu XR 2024 krossowerini tanyşdyrdy

Volkswagen Hytaýda ykjam Tharu XR 2024 krossowerini hödürledi. Täze awtoulag häzirki Tharu-dan biraz kiçi we Tiguan L PRO-ny ýada salýar diýip, Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligine...

düýn 18:30
3077

Hytaýda täze dizaýnly Audi A3 we A3L görkezildi

Hytaýda 2024-nji ýylyň täzelenen Audi A3-i we A3L-i sertifikat aldy. IXBT-iň habar  bermegine görä, iki model hem hetçbegiň we sedanyň adaty durkuny  saklamak bilen, daşky görnüşinde ownuk üýtgeşmeleri aldy. Üýtgeşmeler...

16.06.2024 11:18
12008

Hytaý dünýäde awtomobil satuwy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi. Ýaponiýa birinjiligi saklaýar

Hytaý awtoöndürijileri ilkinji gezek 2023-nji ýylda global awtomobil satuwy boýunça amerikaly bäsdeşlerinden öňe geçdiler. Bu barada JATO Dynamics britan kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär...