BMW-niň iň ygtybarly modelleriniň sanawy düzüldi

  • 24.04.2024 13:39
  • 11084
BMW-niň iň ygtybarly modelleriniň sanawy düzüldi

HotCars-yň seljerijileri JD Power-iň, CarEdge-iň, RepairPal-yň, NHTSA-nyň we IIHS-iň maglumatlaryna esaslanýan, BMW-niň iň ygtybarly modelleriniň sanawyny düzdüler. Sanawa mümkin bolan 100 baldan azyndan 80 bal ygtybarlylyk derejesini alan awtoulaglar girdi. Sanawa 17 model düşdi.

Sanaw düzülende ygtybarlylykdan başga-da, tehniki hyzmat üçin çykdajylar (CarEdge-iň we RepairPal-iň maglumatlary), eýesiniň seslenmeleri (NHTSA) we howpsuzlyk maglumatlary (IIHS) göz öňünde tutuldy.
Sanawyň öňdelikçileri:

  • 1-nji ýer: 2013-nji ýylyň BMW 1-Series-i (ygtybarlylyk derejesi 89/100, ýyllyk tehniki hyzmat üçin çykdajylary - 801 dollar)
  • 2-nji ýer: 2017-nji ýylyň BMW 2-Series-i (ygtybarlylyk derejesi 88/100, ýyllyk tehniki hyzmat üçin çykdajylary 922 dollar)
  • 3-nji ýer: 2016-njy ýylyň BMW 5-Series-i (ygtybarlylyk derejesi 88/100, ýyllyk tehniki hyzmat üçin çykdajylary 892 $)

2017-nji ýylyň  BMW X3-i we 2022-nji ýylyň BMW X1-i hem ilkinji bäşlige girdi.
BMW awtoulaglary ygtybarlylygy bilen meşhurdyr. HotCars-yň seljerijileriniň belleýşi ýaly, ortaça BMW awtoulagy ýylda abatlaýyş ussahanasyna 0,9 gezek barýar.


21.06.2024 14:12
12654

BMW täze X3 2025-i hödürledi

BMW 2025 model ýyly üçin täzelenen X3 krossowerini hödürledi. Täze nesil dizaýnda-da, tehniki bölümde-de möhüm üýtgeşmeleri aldy diýip, Auto.ru habar berýär. Esasy üns M40-yň ornuna gelýän täze M50 modeline gönükdirilendir...

20.06.2024 13:33
7320

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...

14.06.2024 11:17
9296

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

07.06.2024 11:33
4733

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...