Samarkandda Zenanlaryň Aziýa forumy geçiriler

  • 23.04.2024 14:23
  • 1849
Samarkandda Zenanlaryň Aziýa forumy geçiriler

2024-nji ýylyň 13-14-nji maýynda Samarkandda (Özbegistan) "Aýallaryň ykdysady, sosial we syýasy hukuklarynyň meselelerine sebitleýin çemeleşme we mümkinçilikleriň giňeldilmegi" temasy boýunça Zenanlaryň Aziýa forumy geçiriler. Bu barada "Dunyo" habarlar agentligi habar berýär.

Foruma Gündogar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Aziýa we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenan-parlamentarileriniň, Hökümet ýolbaşçylarynyň, döwlet edaralarynyň we raýat jemgyýetiniň institutlarynyň wekilleriniň, telekeçi zenanlaryň, syýasatşynaslaryň, alymlaryň we ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň wekilleriniñ gatnaşmagyna garaşylýar.
Forum 10 sany ugurdaş mejlisler görnüşinde geçiriler we zenanlaryň häzirkizaman ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna gatnaşygynyň meselelerine garalar.
Forumyň jemleri boýunça Samarkand jarnamasynyň kabul edilmegine garaşylýar.


düýn 07:19
5191

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1916

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
6030

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...