Oklahoma-Siti şäherinde ABŞ-nyň iň beýik - 581 metrlik gökdirän binasy gurlar

  • 21.04.2024 11:01
  • 12278
Oklahoma-Siti şäherinde ABŞ-nyň iň beýik - 581 metrlik gökdirän binasy gurlar

ABŞ-nyň iň beýik binasyna öwrüljek täze Legends Tower binasynyň guruljak meýdançasy kesgitlenildi diýip, New Atlas ýazýar.

Gökdirän binanyň beýikligi 581 metr bolar, bu häzirki rekord eýesinden - Nýu-Ýorkdaky One World Trade Center-den 128 metr beýikdir. Bu bina Hytaýyň Ping An Finance Center  binasyndan soň dünýä sanawynda altynjy orny eýelär.
Legends Tower  Oklahoma ştatynyň Oklahoma-Siti şäherinde gurlar, bu ýerde, takmynan, 700 000 adam ýaşaýar.
581 metr 1907 futa deňdir. 1907-nji ýylda Oklahoma ABŞ-nyň 46-njy ştaty boldy.
Gökdirän bina üç sany kiçi diňi öz içine alar. Umuman alanyňda, dört binada 1776 ýaşaýyş jaýy, şeýle hem söwda dükanlary, güýmenje meýdançalary we myhmanhana bolar. Gurluşyga 2024-nji ýylda başlamak meýilleşdirilýär.
Taslamanyň bahasy 1,6 milliard dollar diýlip çaklanylýar. Legends Tower Oklahoma-Sitiniň täze gözel binasy bolar we syýahatçylaryň, işewürleriň ünsüni çeker.


düýn 16:37
18344

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...

18.06.2024 15:41
16787

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

17.06.2024 18:44
17918

Ömrylla talyp: 49 ýaşly, 14 diplomly amerikaly Benjamin okamakdan irmeýär

49 ýaşly amerikaly Benýamin Boljeriň 14 sany alymlyk derejesi bar, emma ol şonda-da ýeten derejesi bilen kanagatlanmak islemeýär. Gyzykly ýeri, çagalygynda oňa disleksiýa, ýagny okamakda we ýazmakda kynçylyk çekýän...

16.06.2024 11:48
5411

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...