Motorola Moto Edge 50 Ultra “agaç” smartfonyny çykardy

  • 20.04.2024 16:26
  • 7948
Motorola Moto Edge 50 Ultra “agaç” smartfonyny çykardy

Motorola flagman Edge 50 Ultra smartfonyny hödürledi. Täze önüm diňe bir Snapdragon 8s Gen 3 çipsete we kuwwatly kamera eýe bolman, eýsem, gelşikli dizaýny bilen hem tapawutlanýar diýip, GSMArena.com neşiri ýazýar.

Smartfonyň wersiýalarynyň biriniň korpusy reňki we galtaşygy boýunça açyk reňkli agaja çalym edýär. Beýleki iki - goýy çal we şetdaly reňk görnüşi eko deriden. Şetdaly reňki Pantone instituty bilen bilelikde işlenip düzüldi we ol 2024-nji ýylyň esasy reňkidir.
Moto Edge 50 Ultra 144Hz täzeleniş tizlikli 6,7 dýuýmlyk P-OLED ekrany enjamlaşdyrylan.
Smartfon Snapdragon 8s Gen 3 çipset bilen işleýär we onuň 12/16 GB RAM-y we 512 GB / 1 TB içerki ýady bar.
Esasy kamerasy üç moduldan ybarat: 50 MP (esasy), 50 MP (ultra giň burçly) we 64 MP (3x optiki ýakynlaşdyrmaly teleobýektiw). Kameralar sekuntda 60 kadr tizlikli 4K wideony ýazga alyp biler.
Öňki kameranyň durulygy 50 megapiksel.
4500 mAh-ly batareýa 125W çalt zarýad bermegi goldaýar.
Moto Edge 50 Ultra Hello UX bilen Android 14-de işleýär.
Smartfon IP68 standartyna laýyklykda suwdan we tozandan goralýar.
Täze önümiň bahasy 999 ýewro.
Satuwy ýakyn hepdelerde Aziýada, Ýewropada we Latyn Amerikasynda başlar.

düýn 18:12
5985

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 17:44
9513

1,5 milliondan gowrak zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Mekgä geldi

Dünýäniň dürli künjeginden 1,5 milliondan gowrak musulman zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Mekgä geldi. Bu barada Associated Press habar berýär. Şu ýyl zyýaratçylaryň umumy sanynyň 2 million adamdan geçmegine...

düýn 17:12
857

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

düýn 16:22
7868

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...