Dünýä rekordy üzüldi: Aziýanyň ÇL-iň ýarym finalynda “Al-Hilýal” “Al-Aýndan” utuldy

  • 18.04.2024 09:37
  • 10480
Dünýä rekordy üzüldi: Aziýanyň ÇL-iň ýarym finalynda “Al-Hilýal” “Al-Aýndan” utuldy

Aziýanyň Çempionlar ligasynyň birinji ýarym final oýnunda “Al-Aýn” öz meýdançasynda saud kluby “Al-Hilýaly” 4:2 hasabynda utdy.

Ýeňijileriň düzüminde Sufian Rahimi het-trik bilen tapawutlandy, ol iki gezek penaltiden we bir gezek oýundan gol geçirdi. “Al-Aýnyň” ýene bir goluny penaltiden Alehandro Romero geçirdi.
“Al-Hilýalyň” düzüminde Salem Al-Dawsari we Malkom tapawutlandy.
Şeýlelikde, “Al-Hilýal” özüniň ähli ýaryşlarda yzygider 34 ýeňişli oýundan ybarat dünýä rekordyny täzeläp bilmedi.
Bu toparlaryň arasyndaky jogap duşuşygy 23-nji aprelde Saud Arabystanynda geçiriler.


şu gün 13:49
5564

Ýewro-2024: Italiýa soňky sekuntlarda Horwatiýa bilen deňleşip, pleý-off-a çykdy

Leýpsigde Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň Italiýa bilen Horwatiýanyň arasynda üçünji tapgyr oýny geçirildi. Duşuşyk diýseň täsirli boldy we deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Oýnuň birinji ýarymynda italiýalylar...

düýn 10:50
9342

Ýewro-2024: Şweýsariýa pleý-off-da, Wengriýa iň giçki goly geçirdi, Noýer rekordy täzeledi

Germaniýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýa bilen 1:1 hasapda oýnap, Ýewro-2024-üň  A toparynda birinji orundan pleý-off tapgyryna çykdy. Duşuşyk Maýn boýundaky Frankfurtda geçirildi. 28-nji minutda şweýsariýalylar...

23.06.2024 15:34
7443

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

23.06.2024 12:06
9378

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...