Western Digital dünýäde ilkinji 4 TB SD kart - SanDisk Extreme Pro bilen tanyşdyrdy

  • 17.04.2024 17:58
  • 4380
Western Digital dünýäde ilkinji 4 TB SD kart - SanDisk Extreme Pro bilen tanyşdyrdy

Western Digital kompaniýasy täze SanDisk Extreme Pro 4TB SD kartyny yglan etdi. Täze önüm noutbuklarda we foto enjamlarda ulanmak üçin niýetlenendir.

SanDisk Extreme Pro Ultra High Speed-I interfeýsini ulanýar we 104 MB/s-e çenli maglumat geçiriş tizligini, şeýle hem iň azyndan 30 MB/s yzygiderli ýazgy tizligini üpjün edýär. Munuň özi wideony 8K durulykda ýazgy etmek üçin ýeterlik, bu karty hünärmenler üçin iň oňat saýlawa öwürýär.
SanDisk Extreme Pro 4TB 2025-nji ýylda çykar diýlip garaşylýar. Birmeňzeş göwrümli 2 ТБ we MicroSD wersiýasy hem elýeterli bolar – olar 2024-nji ýylyň tomsunda satuwa çykarylar.
Western Digital SDXC (Secure Digital Ultra Capacity) standartynyň ýat kartalaryny 128 TB çenli göwrümde döretmäge mümkinçilik berýändigini, geljekde has ýokary çözgütlere ýol açjakdygyny belleýär.
4 terabaýt SanDisk Extreme Pro-nyň bahasy entek yglan edilmedi. Şeýle-de bolsa, 1 terabaýt wersiýasynyň (140 dollar) bahasyny göz öňünde tutup, täze önümiň has gymmat düşmegine garaşylýar.

düýn 14:51
4794

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
2658

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
6684

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

düýn 12:13
3250

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...