Trust Wallet: iPhone-da döwmek üçin howply gowşaklyk tapyldy

  • 17.04.2024 12:55
  • 7447
Trust Wallet: iPhone-da döwmek üçin howply gowşaklyk tapyldy

iPhone-da betpäl adamlara gurluşy iMessage arkaly döwmäge mümkinçilik berýän howply gowşaklyk tapyldy. Eksploýt ulanyjydan hiç hili hereketi, hatda şübheli salgylanmalara geçmegi-de talap etmeýär diýip, Mail.ru belleýär.

Gowşaklyk baradaky maglumat Trust Wallet kripto-gapjygynyň X sosial ulgamyndaky habarynyň netijesinde belli boldy. Trust Wallet-iň hünärmenleri bu mesele barada Apple kompaniýasyna eýýäm habar berdiler we kompaniýa düzedişleriň üstünde işleýär.
Trust Wallet iPhone-y goramak üçin iMessage-y wagtlaýyn öçürmegi maslahat berýär. Munuň üçin “Sazlamalary” açmaly we “Habarlar” bölümini saýlamaly, “iMessage” punktyny tapyp, onuň gapdalyndaky slaýderi işjeň däl ýagdaýa geçirmeli.
Apple-iň täze howpsuzlyk programma serişdesi hem tiz wagtda çyksa gerek.


22.06.2024 18:47
1382

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

19.06.2024 11:12
3956

Apple ID geçmişde galdy: Kompaniýa hyzmatyň adyny Apple Account diýip üýtgedýär

Apple kompaniýasy Apple ID hasaba alyş hyzmatynyň rebrendingi hakynda habar berdi. Hyzmatyň täze ady - Apple Account eýýäm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia we watchOS 11 operasion ulgamlarda işjeň ulanylýar. Bu...

17.06.2024 18:29
5608

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8965

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...