MBA-nyň ýyldyzlary Lebron Jeýms, Karri we Dýurant Olimpiada – 2024-e gatnaşar

  • 17.04.2024 07:39
  • 3781
MBA-nyň ýyldyzlary Lebron Jeýms, Karri we Dýurant Olimpiada – 2024-e gatnaşar

Olimpiada – 2024-de ABŞ-nyň milli basketbol ýygyndysyna MBA-nyň Lebron Jeýms, Stefen Karri we Kewin Dýurant ýaly meşhur oýunçylary wekilçilik eder. Bu barada ESPN habar berýär.

36 ýaşly Karri üçin bu karýerasyndaky ilkinji Olimpiada bolar. 39 ýaşly Jeýms eýýäm 2008 we 2012-nji ýyllarda altyn, 2004-nji ýylda bürünç medal gazandy. MBA-nyň finalynyň iki gezek iň gymmatly oýunçysy (MVP) bolan Dýurant taryhda Oýunlaryň dört altyn medalyny gazanan ilkinji basketbolçy bolup biler.
Şeýle-de, amerikan ýygyndysynyň düzümine Joel Embiid (2023-nji ýylda MBA-nyň iň gymmatly oýunçysy), Entoni Dewis, Dewin Buker, Entoni Edwards, Jeýson Teýtum, Jru Holideý, Bem Adebaýo we Taýriz Haliberton girdi. Ýene bir ýer boş galar.
ABŞ-nyň ýygyndysynyň türgenleşikleri iýul aýynda geçiriler. Basketbol boýunça Olimpiýa ýaryşy 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgusty aralygynda geçiriler.
ABŞ-nyň milli ýygyndysy sportuň bu görnüşinde agalyk edijidir. Amerikan basketbolçylary Oýunlarda 16 gezek, şol sanda 1936-njy ýylda, ýagny basketbol boýunça ýaryş Berlindäki tomusky Olimpiýa oýunlarynda ilkinji gezek peýda bolanynda altyn medal gazandylar. ABŞ-nyň basketbolçylary Olimpiýa ýaryşlarynda diňe dört gezek birinji orny alyp bilmediler – 1972 we 1988-nji ýyllarda SSSR-iň milli ýygyndysy, 2004-nji ýylda Argentinanyň milli ýygyndysy, 1980-nji ýylda Ýugoslawiýa ýeňiş gazandy.


16.06.2024 11:53
9745

124 ýyldan soň: 1900-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryndaky weloýaryşynyň netijelerine täzeden garaldy

Halkara olimpiýa komiteti 1900-nji ýylda Parižde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda 25 kilometrlik welosiped ýaryşynyň netijelerine täzeden garady diýip, “Çempionat” sport çeşmesi ýazýar. Şol ýaryşda ikinji...

16.06.2024 11:14
2278

Kibersport boýunça Olimpiýa oýunlary döredildi

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) kibersport Olimpiýa oýunlarynyň dörediljekdigini mälim etdi. Bu barada HOK-yň prezidenti Tomas Bah habar berdi. “HOK-yň Ýerine ýetiriji komiteti şu gün Olimpiýa kibersport oýunlaryny...

15.06.2024 12:59
2293

Ispaniýaly tennisçiler Nadal we Alkaras Parižde geçiriljek Olimpiadada çykyş eder

Ispaniýaly tennisçiler Rafael Nadal we Karlos Alkaras Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar. Bu barada Ispaniýanyň Tennis federasiýasy habar berdi. Türgenleriň ikisi-de hem ýekelikde...

14.06.2024 22:54
5300

HOK 2030-njy we 2034-nji ýyllaryň gyşky Olimpiadalarynyň geçiriljek ýerlerini saýlady

Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) Ýerine ýetiriji komiteti 2030-njy we 2034-nji ýyllaryň gyşky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýerlerini saýlamak boýunça komissiýanyň tekliplerini makullady diýip...