Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň reýtinginde birinji orna çykdy

  • 16.04.2024 20:01
  • 14977
Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň reýtinginde birinji orna çykdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) ermenistanly söweşijisi Arman Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde birinji orny eýeledi. Täzelenen reýting promouşeniň saýtynda ýerleşdirildi. Bu agramda çempion russiýaly Islam Mahaçewdir.

14-nji aprelde UFC 300 ýaryşynda Sarukýan emin agzalarynyň tapawutly karary bilen ýeňil agram derejesinde promouşeniň eks-çempiony braziliýaly Çarlz Oliweýradan üstün çykdy. Söweşden öň Sarukýan ýeňil agramly söweşijileriň reýtinginde dördünji orny, braziliýaly birinji orny eýeleýärdi. Oliweýra ikinji orna düşdi.
Sarukýan ýeňşiniň netijesinde Mahaçewe garşy titul söweşi üçin hukuk gazandy. 27 ýaşly Sarukýanyň hasabynda MMA-da 22 ýeňiş we üç ýeňliş bar.
Ýarym ýeňil agramda UFC-niň eks-çempiony Maks Holloueý BMF tituly üçin göreşde watandaşy Jastin Getjini nokauta gidirip, ýeňil agram reýtinginde 9-njy orny eýeledi. Agram derejesine garamazdan iň gowy söweşijileriň reýtinginde Holloueý birbada alty setir ýokary galyp, sekizinji orna çykdy. Bu reýtingde hem lider Mahaçewdir.


22.06.2024 19:08
22963

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

22.06.2024 09:28
30013

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
31597

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

14.06.2024 22:26
27084

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...