Apple I çärýekde smartfon satuwy boýunça öňdeligini Samsung-a geçirdi

  • 16.04.2024 19:54
  • 6412
Apple I çärýekde smartfon satuwy boýunça öňdeligini Samsung-a geçirdi

2024-nji ýylyň ýanwar – mart aýlarynda Apple kompaniýasynyň smartfon satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,6% azaldy. Bu maglumatlar International Data Corporation (IDC) gözleg kompaniýasynyň hasabatyndan gelip çykýar. Bellenilen döwürde 50,1 mln iPhone satyldy (2023-nji ýylyň birinji çärýeginde 55,4 mln), kompaniýanyň bazardaky paýy 17,3% boldy.

Kompaniýanyň pes görkezijileri Hytaýda satuwyň azalmagy bilen baglanyşdyrylýar (Counterpoint Research-yň analitikleriniň hasaby boýunça, ýylyň başynda ol 24% pese gaçdy).
Şeýlelikde, Apple ýene-de iň uly smartfon öndürijileriniň reýtinginde birinji orny Samsung-a berdi. Günorta Koreýanyň kompaniýasynyň satuwy 0,7% azalyp, 60,1 mln gurluş boldy, bazar paýy 20,8%-e barabar (2023-nji ýylyň jemi boýunça Apple Samsung-dan öňe geçdi: satuwlar, degişlilikde, 234,6 mln we 226,6 mln telefon boldy).
2024-nji ýylyň birinji çärýeginiň jemi boýunça üçünji orunda 40,8 mln smartfon ýola goýup, bazaryň 14,1%-ini eýelän Xiaomi ýerleşdi. Şeýle-de, ilkinji bäşlige Hytaýyň Transsion (28,5 mln smartfon, 9,9%) we Oppo kompaniýalary (25,2 mln, 8,7%) girdi. Transsion-yň satuwy 85%, Xiaomi-niň satuwy 33,8% ýokarlandy.
Ýylyň ilkinji üç aýynda jemi 289,4 mln smartfon satyldy, bu bir ýyl ozalkydan 7,8% köpdür.


düýn 13:49
3153

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

12.06.2024 14:33
3156

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

07.06.2024 15:04
4359

Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny...

07.06.2024 13:43
3590

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...