ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

  • 16.04.2024 14:18
  • 11280
ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

Amerikanyň itler üçin oýnawaç öndürijisi Bark adamlary we olaryň öý haýwanlaryny gatnatmak üçin niýetlenen çarter uçuşlaryny işe girizdi. Häzirlikçe Bark Air iki ugry hödürleýär: Nýu-Ýork – Los-Anjeles we Nýu-Ýork – London diýip, New York Post habar berýär.

Bir taraplaýyn uçuş 6000-8000 dollara düşer. Bu baha esasynda itlere we olaryň eýelerine birinji derejeli hyzmat kepillendirilýär.
Belläp geçsek, adaty gatnawlarda kiçi haýwanlara salonda uçmaga rugsat berilýär, uly haýwanlar bolsa ýük goýulýan bölümde gitmeli bolýar. Bulardan tapawutlylykda, Bark Air ähli haýwanlary ýolagçy kürsülerinde ýerleşdirýär.
Uçuşdan we gonuşdan öň itlere gulagyň dykylma ýagdaýyny aýyrmaga kömek edýän ýörite içgi hödürlenýär. Salonda rahatlandyryjy sazlar ýaňlanýar, stýuardlar bolsa itlere lawandaly we feromonly ýyly polotenseleri, şeýle-de dürli tagamlary, galmagaly basyjy nauşnikleri we rahatlandyryjy ýeňsizleri paýlaýarlar.
Bark Air-iň ilkinji gatnawlary maý aýynda bolar. Petekleriň bahasynyň gymmatlygyna garamazdan, awiakompaniýanyň itler üçin pikiri eýýäm köp öý haýwanlarynyň eýelerinden oňyn seslenme aldy.


12.06.2024 14:18
22771

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

07.06.2024 13:10
17339

ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär. 3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy...

05.06.2024 14:56
23031

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...

05.06.2024 13:48
18634

Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi  goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde...