Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

 • 15.04.2024 20:18
 • 7460
Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

Şu hepde Aşgabadyň kinoteatrlarynda tomaşaçylara dünýä prokatynyň iň täze filmleri, şol sanda uly girdeji ýygnan ($683 mln) “Dýuna: Ikinji bölüm”, rus melodramasy “Buz 3” we başga-da köp sanly gyzykly filmler garaşýar.

“Türkmenistan” kinokonsert merkezinde:

 • 19.04.2024: “Arwah” (Нечисть, 19:00)
 • 21.04.2024: “Buz 3” (Лёд 3, 19:00).

15 – 17-nji aprelde “Berkarar” kinoteatrynda şulara tomaşa edip bilersiňiz:

 • “Dýuna: Ikinji bölüm” (Дюна: Часть вторая, 11:20, 14:20, 17:20, 20:20)
 • “Wehim kerebinde” (В паутине страха, 10:30, 15:50, 21:20)
 • “Şüweleňli gezelenç” (Безумная поездочка, 12:20, 14:05, 17:40, 19:30, 21:30)
 • “Krater” (Кратер, 13:40, 15:40)
 • “Kung-fu Panda 4” (10:00, 11:50, 17:50, 19:40).

“Watan” kinokonsert merkezinde:

 • 16.04.2024: “Gyzyl alma” (14:00), “Godzilla we Kong: Täze imperiýa” (Годзилла и Конг: Новая Империя, 16:00), “Meniň penjirämden 3” (Из моего окна 3, 18:00)
 • 17.04.2024: “Kompozitor. Sazyň täsinlikleri” (14:00), “Wagşy” (Варвар, 16:00), “Astral 1” (18:00)
 • 18.04.2024: “Daragt” (14:00), “Pusana barýan otly” (Поезд в Пусан, 16:00), “Koralina we Elhençlikler ýurdy” (Коралина и Страна кошмаров, 18:00)

“Aşgabat” kinoteatry

16.04.2024 (Sişenbe güni)

 • ·15:00 – “Men – Aýy” (Я – медведь, 2023)
 • ·17:00 – “Maşgala alyş-çalşygy” (Семейный обмен, 2023)
 • ·19:00 – “Jogapsyz” (Без ответа, 2023)

17.04.2024 (Çarşenbe güni)

 • ·15:00 – “Çöl şazadasy” (Принц пустыни, 2023)
 • ·17:00 – “Islendik ýol bilen Dubaýa” (Дубай любой ценой, 2022)
 • ·19:00 – “Bremen sazandalary” (Бременские музыканты, 2023)

18.04.2024 (Penşenbe güni)

 • ·15:00 – “Köçe tanslary. Dünýä derejesi” (Уличные танцы. Мировой уровень, 2023)
 • ·17:00 – “Çortanyň emri bilen” (По щучьему велению, 2023)
 • ·19:00 – “Hanym Möý” (Мадам Паутина, 2024)

19.04.2024 (Anna güni)

 • ·15:00 – “Gul. Bölüm 2” (Холоп. Часть 2, 2023)
 • ·17:00 – “Monahyň näleti 2” (Проклятие монахини 2, 2023)
 • ·19:00 – “Ukudaky itler” (Спящие псы, 2024)

20.04.2024 (Şenbe güni)

 • ·11:00 – “Nindzýa pyşbagalary: Mutantlaryň ýeňlişi” (Черепашки-ниндзя: Погром мутантов, 2023)
 • ·13:00 – “Gaplaňyň şägirdi” (Ученик тигра, 2024)
 • ·15:00 – “Ak guş: Täze täsinlik” (Белая птица: Новое чудо, 2023)
 • ·17:00 – “Buz 3” (Лёд 3, 2024)
 • ·19:00 – “Esger” (Солдат, 2023)

21.04.2024 (Ýekşenbe güni)

 • ·11:00 – “Kung-fu Panda 4” (2024)
 • ·13:00 – “Uly kiçijik başdan geçirme” (Большое маленькое приключение, 2023)
 • ·15:00 – “Çeburaşka” (2023)
 • ·17:00 – “Buz 3” (2024)
 • ·19:00 – “Dýuna. Bölüm 1” (Дюна. Часть 1, 2021).

düýn 19:22
22986

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
2029

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4073

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5568

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...