Arman Sarukýan UFC 300-de dalaşgärler söweşinde Çarlz Oliweýradan üstün çykdy

  • 14.04.2024 14:38
  • 16965
Arman Sarukýan UFC 300-de dalaşgärler söweşinde Çarlz Oliweýradan üstün çykdy

UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşynda braziliýaly Çarlz Oliweýra bilen ermenistanly Arman Sarukýanyň arasynda dalaşgärler söweşi geçirildi. “Ti-Mobaýl Arenada” geçirilen söweş emin agzalarynyň tapawutly karary bilen Arman Sarukýanyň ýeňiş gazanmagy netijesinde tamamlandy.

Jedelli birinji raunddan soňky raundlar Sarukýanyň agalyk etmegi bilen geçdi. Indi Sarukýanyň hasabynda 22 ýeňiş we üç ýeňliş bar. Oliweýranyň hasabynda 34 ýeňiş we 10 ýeňliş bar.
UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt bu söweşiň ýeňijisiniň ýeňil agram derejesinde çempion Islam Mahaçew bilen titul söweşini geçirjekdigini aýtdy. Çempionyň özi indiki garşydaşynyň Dastin Porýedigini belläpdi, söweş iýun aýynda geçirilmeli.


14.06.2024 22:26
25118

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
28505

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11851

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
22282

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...