Häzirki zaman USB Type-C bolan düwmeli Nokia telefonlary çykdy

  • 14.04.2024 14:23
  • 11487
Häzirki zaman USB Type-C bolan düwmeli Nokia telefonlary çykdy

HMD kompaniýasy birbada üç sany täze düwmeli telefon çykardy: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) we 230 (2024). Bu barada GSMArena portaly habar berýär.

Nokia 6310 – bu 1450mAs sygymly akkumulýatory we ÝB-niň talaplaryna laýyk gelýän USB-C porty bolan 2021-nji ýylda çykan modeliň kämilleşdirilen görnüşidir. Galan aýratynlyklar öňküligine galýar: telefonda henizem 2,8 dýuým LCD displeý we goşa SIM kart üçin bölüm bilen üpjün edilýär ýeri bar.
Nokia 5310 2020-nji ýylda çykan telefonyň dizaýnyna eýedir, ýöne göwrümi 1450 mAs sygymly has uly batareýa sebäpli birneme uludyr. Mundan başga-da, täze önüm Unisoc 6531F çipi, 2,8 dýuým LCD displeý we USB-C porty bilen üpjün edilendir. Galan ýagdaýlarda Nokia 5310-yň öňküsinden tapawudy ýok: telefon esasy aýratynlygyny mediapleýeri dolandyryş düwmeleri görnüşinde saklaýar.
Üçünji täze önüm asyl dizaýnyny saklap, USB-C birikdirijisi we kämilleşdirilen 1450 mAs sygymly batareýa bilen üpjün edilen Nokia 230 boldy. Şeýle-de bolsa, telefonyň ölçegleri we beýleki aýratynlyklary öňküligine galýar.
Nokia telefonlarynyň üçüsiniň hem 2G ulgamynda işleýändigini bellemek gerek. Häzirki wagtda HMD täze önümleriň bahasyny aýan etmeýär.


30.04.2024 13:19
15178

90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

HMD Global Nokia 3210-yň gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Ilkinji çykanyndan 25 ýyl soň, 3210 täzelenen wersiýada gaýdyp gelýär. Telefon öňki tanalýan dizaýnyny saklap galar, ýöne häzirki zaman funksiýalaryna...

23.03.2024 11:56
15175

Nokia gaýdyp gelýär: HMD Global Nokia 3210-nyň täze nusgasyny çykarar

Hytaýyň HDM Global kompaniýasy Nokia telefonynyň täze nusgasyny hödürlär. Bu barada Nokiamob neşiri habar berýär. Nokia brendiniň hukuklaryna eýelik edýän kompaniýanyň X sosial ulgamyndaky sahypasynda täze telefonyň...

29.01.2024 15:42
14804

Nokia 1100 taryhda iň köp satylan telefon boldy

Düwmeli «Nokia 1100» taryhda iň meşhur jübi telefony boldy. «Visual Capitalist» portaly iň köp satylan enjamlaryň sanawyny düzdi. Çeşmä görä, sanawyň birinji ornuny 2003-nji ýylda çykan «Nokia 1100» eýeledi, alty...

18.01.2024 17:54
15410

Nokia ýakyn wagtda smartfon bazaryndan gider

2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap, «Nokia-nyň» resmi web sahypasyndan smartfonlar bölümi aýrylar, häzirki wagtda onda «HMD Global» kompaniýasynyň «Nokia» brendi astynda çykýan enjamlary hödürlenýär. 2026...