Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

  • 15.04.2024 06:08
  • 3233
Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler.

Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri, kameralary we beýleki bölekleri çalyşmak mümkin bolar. Smartfon ulgamy zawodyň kalibrlemesi esasynda bölekleriň hakykylygyny kesgitläp biler.
Funksiýanyň diňe hakyky enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny ulanmaga mümkinçilik berjekdigini bellemelidiris.
Çalşylan bölekler barada maglumat iPhone-nyň sazlamalarynda elýeterli bolar.
Geljekki modellerde Apple, şeýle-de, ulanylan biometrik datçikleri oturtmaga rugsat bermegi meýilleşdirýär.


22.06.2024 22:27
2762

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

19.06.2024 11:27
8951

iPhone-nyň ekrany daşyna tarap eplener

Apple bazardaky bar bolan modellerden tapawutly boljak ilkinji eplenýän iPhone Fold smartfonyny satuwa çykarmaga taýýara meňzeýär. Seljeriji Jeff Pu-nyň berýän maglumatlaryna görä, täze iPhone-da Huawei Mate Xs...

10.06.2024 14:02
7527

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

02.06.2024 22:38
12556

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň...