2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

  • 13.04.2024 14:02
  • 2321
2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

Amerikan kinoakademiýasy 97-nji “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesini yglan etdi. Dabara 2025-nji ýylyň 2-nji martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär.

Alypbaryjynyň ady heniz belli däl. Dalaşgärler 17-nji ýanwarda yglan ediler. Baýraga 1-nji ýanwardan 31-nji dekabr aralygynda çykan ähli filmler dalaş edip biler.
Soňky “Oskar” hem mart aýynda geçirildi. Iň köp baýrak alan Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” (ýedi heýkel) we Ýorgos Lantimosyň “Betbagt biçäreler” (dört heýkel) filmleri boldy.


düýn 18:12
5595

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 13:04
3753

“Günlerde bir gün... Golliwudda” we “Şöhratsyz deýýuslar” filmleri barada kitaplar çykarylar

Voracious neşirýaty Kwentin Tarantinonyň “Günlerde bir gün... Golliwudda” («Однажды… в Голливуде») we “Şöhratsyz deýýuslar” («Бесславные ублюдки») filmleriniň önümçiligine bagyşlanan iki kitaby anons etdi. Kitaplaryň...

14.06.2024 16:30
9578

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

14.06.2024 12:33
2423

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...