Dana Uaýt UFC 300-de bonuslary 300 müň dollara çenli artdyrdy

  • 13.04.2024 09:55
  • 16090
Dana Uaýt UFC 300-de bonuslary 300 müň dollara çenli artdyrdy

UFC-iň prezidenti Dana Uaýt 14-nji aprelde Las-Wegasda geçiriljek UFC 300 ýaryşynda söweşijiler üçin berilýän bonuslaryň artýandygyny habar berdi. Fight Night-yň bonuslary rekord derejede 300 müň dollar bolar, bu bolsa adaty mukdardan iki esse köpdür.

Bu karar söweşijileriň, hususan-da, Jastin Getži bilen Maks Holloueýiň tölegleriň köpelmegini talap eden çagyryşlaryna jogap hökmünde kabul edildi.
Fight Night-yň bonuslary üçin öňki iň ýokary dereje UFC 129-da 129 müň dollar diýip kesgitlendi.

"Taýýar, 300 müň dollar" diýip, Uaýt metbugat ýygnagynda aýtdy diýip,  “Çempionat” portaly onuň sözlerini getirýär.

Sport ýaryşynyň 14-nji aprele geçilen gije (Aşgabat wagty) Las-Wegasda (Newada ştaty, ABŞ) geçiriljekdigini ýatladýarys.


14.06.2024 22:26
24579

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
28116

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11801

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
22162

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...