Döwletjan Ýagşymyradow VS Jeýkob Nedo. Nirede we haçan görmeli?

  • 12.04.2024 13:51
  • 29932
Döwletjan Ýagşymyradow VS Jeýkob Nedo. Nirede we haçan görmeli?

13-nji aprelde Las-Wegasda (ABŞ) geçiriljek PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde garyşyk başa-baş söweşi söýüjileriň iň köp garaşýan tutluşyklarynyň biri bolar: MMA-nyň türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Sloweniýadan Jeýkob Nedo bilen duşuşar.

34 ýaşly Ýagşymyradow söweşleri, köplenç, wagtyndan ir tamamlamaga mümkinçilik berýän güýçli urgy tehnikasy bilen bellidir. Ol 2018-nji ýylda ýarym agyr agramda ACB (häzir – ACA) çempiony boldy, guşagy iki gezek gorady, şondan soň 2020-nji ýylda Bellator-a geçdi.
2024-nji ýylyň başynda Bellator PFL ligasy tarapyndan resmi taýdan satyn alyndy. Indi bu liga UFC-niň esasy bäsdeşine öwrüldi.
Bellator-da Döwletjan ilkinji iki söweşinde ýeňildi, soň üç ýeňiş gazandy. Soňky söweşinde emin agzalarynyň biragyzdan karary bilen Maseý Rožanskini ýeňdi.
Ýagşymyradow karýerasynda 21 ýeňiş gazandy, ýedi ýeňlişe sezewar boldy, bir gezek söweş deňme-deň tamamlandy.
“Gorilla” lakamly 27 ýaşly sloweniýaly söweşiji Nedo PFL-de özüni tanadyp ýetişdi, onuň hasabynda sekiz ýeňiş (hemmesi wagtyndan ir) we bir ýeňliş bar, ol özüniň diňe ilkinji söweşinde ýeňildi. PFL-e 2023-nji ýylda geldi we şondan bäri üç ýeňiş gazandy. Nedo dekabr aýynda geçirilen soňky söweşinde Simeon Pauelli ikinji raundda nokauta gidirdi.
Söweşi nirede we haçan görmeli?
Ýaryş şenbe güni, 13-nji aprelde Aşgabat wagty bilen 03:30-da Las-Wegasdaky (Newada ştaty, ABŞ) “The Theater at Virgin Hotels” arenasynda başlar. Ýagşymyradow – Nedo söweşiniň Aşgabat wagty bilen 05:30 töweregi başlamagyna garaşmak bolar.
Ýaryşy tölegli ýazylyşyk bilen “Okko Sport” onlaýn serwisi doly görkezer.


şu gün 19:08
132

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

şu gün 18:09
2130

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

şu gün 09:28
22454

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

düýn 15:53
28234

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...