Osakadaky EKSPO-2025 sergisinde Türkmenistanyň Milli güni 14-nji aprelde geçiriler

  • 11.04.2024 16:06
  • 9237
Osakadaky EKSPO-2025 sergisinde Türkmenistanyň Milli güni 14-nji aprelde geçiriler

2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osako şäherinde geçjek Bütindünýä sergisiniň (EKSPO) guramaçysy bolup çykyş edýän Ýaponiýanyň sergi assosiasiýasy 9-njy aprelde gatnaşyjy ýurtlaryň milli günleriniň tertibini hödürledi. Bu barada ORIENT habar berýär.

Maksatnama görä, Türkmenistanyň EKSPO-25-de Milli güni serginiň açylyşyndan bir gün soň, 14-nji aprelde geçiriler.
Türkmenistan dünýäniň iň abraýly sergileriniň birinde milli günleriň görkezilişini açýan ilkinji ýurt bolar.
EKSPO-2025-iň “Durmuşymyz üçin geljegiň jemgyýetini döretmek” mowzugy adamlary olaryň nähili ýaşamak we öz mümkinçiliklerini näderejede ulanmak isleýändikleri barada pikirlenmäge oýarýar. Türkmenistan üçin bu ýurduň potensialyny we umumy geljegi döretmäge goşýan goşandyny bütin dünýä görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilik bolar.


düýn 16:46
4639

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
9491

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1789

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
7205

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...