Android smartfony kompýutere öwürmäge mümkinçilik berer

  • 09.04.2024 13:45
  • 3819
Android smartfony kompýutere öwürmäge mümkinçilik berer

Android Authority neşiriniň žurnalistleri Android operasion ulgamynda smartfony monitora kompýuter hökmünde birikdirmek üçin ýörite režimi tapdylar. Bu barada neşiriň web sahypasynda habar berilýär.

Ýörite režimde Android bilen işleýän smartfony monitora we klawiatura birikdirip, enjamy kompýuter hökmünde ulanyp bolýar. Ekranda diagonala uýgunlaşdyrylan interfeýs peýda bolar. Ykjam goşundylar aýratyn penjirelerde açylar, olary ekranda süýşürmek we göwrümini ulaltmak mümkin bolar.
Hünärmenleriň bellemeklerine görä, bu režim ykjam enjamy ofis programmalary ýa-da güýmenje üçin ulanyp boljak kompýutere öwürer. Has amatlylyk üçin ekranda bir wagtyň özünde iki penjire ýerleşdirip bolar. Interfeýsiň ekranyň ýokarsynda ýerleşýän öz gurallar paneli bar.
Žurnalistler Samsung-dan DeX-e çenli smartfon öndürijileriniň köpüsiniň enjamlaryna şuňa meňzeş iş režimlerini goşýandyklaryny bellediler. Täze režimiň Android 15-de peýda bolmagy mümkin.


19.05.2024 12:27
7657

Eliňi degirmezden: Android programmalaryny ýüzüň hereketi bilen dolandyryp bolar

Google kompaniýasy Project Gameface-iň deslapky kodunyň döredijiler üçin elýeterlidigini habar berdi. 2023-nji ýylda hödürlenen bu tehnologiýa Android enjamynyň ekranynda kursory ýüzüň mimikasy we kelläniň hereketi...

20.03.2024 13:56
8627

Android 15 hatda öçürilen smartfony hem tapyp biler

Google kompaniýasy Android 15 operasion ulgamyna täze bir aýratynlyk girizer, ol öçürilen ýagdaýynda hem smartfonyň ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Dogrusy, bu aýratynlyk diňe täze enjamlarda elýeterli...

şu gün 14:24
2355

Hytaý dünýäde iň uly Gün elektrik stansiýasyny işe girizdi

Hytaýda 3,5 GWt kuwwatly, dünýäde iň uly Midong Gün elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi. Sinszýanyň demirgazyk-günbatarynda, Urumçiniň golaýynda ýerleşýän bu toplum 133,5 inedördül metr meýdany tutýar we 5,26...

şu gün 14:09
1072

Hytaýda smartfony kamera öwürýän aksessuar döredildi

Hytaý startapy bolan Sneaki Design islendik häzirki zaman smartfonyny professional kamera öwürmäge ukyply aksessuar bolan - SwitchLens-i hödürledi. Bu barada New Atlas neşiri ýazdy. Enjam ýokary takyk suratlary...