Eliňi degirmezden: Android programmalaryny ýüzüň hereketi bilen dolandyryp bolar

  • 19.05.2024 12:27
  • 7667
Eliňi degirmezden: Android programmalaryny ýüzüň hereketi bilen dolandyryp bolar

Google kompaniýasy Project Gameface-iň deslapky kodunyň döredijiler üçin elýeterlidigini habar berdi. 2023-nji ýylda hödürlenen bu tehnologiýa Android enjamynyň ekranynda kursory ýüzüň mimikasy we kelläniň hereketi bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär diýip, IXBT habar berýär.

Project Gameface bir zady saýlamak üçin gaşlaryňy ýokary galdyrmak ýa-da kursory hereketlendirmek üçin agzyňy açmak ýaly, 50-den gowrak ýüz mimikasyny  we kelläniň hereketini tanamak üçin enjamyň içinde oturdylan kamerasyny ulanýar.
Ilkibaşda Project Gameface oýunlara gönükdirilipdi, emma Google onuň bilim, iş, sosial ulgamda özara gepleşmek ýaly, beýleki ugurlarda hem peýdaly boljakdygyny  görýär.
Koduň elýeterli bolmagy döredijilere eliňi degirmezden işledilýän programmalary döretmäge mümkinçilik berer we ol maýyplara hasam amatly bolar.
Işläp düzüjiler eýýäm Project Gameface-i öz programmalaryna ornaşdyryp bilerler.


23.06.2024 15:05
5362

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

21.06.2024 14:15
8904

Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

Massaçusetsiň Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri sementiň batareýa ýaly energiýa saklap bilýän täze görnüşini döretdiler. Materialyň düzümi adaty sementden, suwdan we tehniki ugleroddan ybarat. Bu komponentleriň...

20.06.2024 14:09
6267

Hytaýda smartfony kamera öwürýän aksessuar döredildi

Hytaý startapy bolan Sneaki Design islendik häzirki zaman smartfonyny professional kamera öwürmäge ukyply aksessuar bolan - SwitchLens-i hödürledi. Bu barada New Atlas neşiri ýazdy. Enjam ýokary takyk suratlary...

20.06.2024 13:02
3838

HumanPlus roboty adamlary synlap bokslamagy we pianino çalmagy öwrendi

Stenford uniwersitetiniň inženerleri adamlara seredip täze başarnyklary özleşdirmäge ukyply bolan HumanPlus robotyny işläp düzdüler. Bu barada Inverse ýazýar. Robota öwrenmek üçin, takmynan, 40 sagat adamlaryň...