Android 15 hatda öçürilen smartfony hem tapyp biler

  • 20.03.2024 13:56
  • 8621
Android 15 hatda öçürilen smartfony hem tapyp biler

Google kompaniýasy Android 15 operasion ulgamyna täze bir aýratynlyk girizer, ol öçürilen ýagdaýynda hem smartfonyň ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Dogrusy, bu aýratynlyk diňe täze enjamlarda elýeterli bolar.

Android enjamlaryny gözlemek üçin döredilen Google Find My Device ulgamynyň çäklendirmeleri bar, esasanam ol smartfon öçük bolsa peýdasyz. Google Android 15-de öçürilen ýa-da batareýasy çöken bolsa-da ýitirilen enjamy tapmaga mümkinçilik berýän täze Powered Off Finding API interfeýsini durmuşa geçirmegi maksat edinýär.
Bellenilmegine görä, API öňünden hasaplanan Bluetooth signallaryny Bluetooth gözegçisiniň ýadynda saklamak bilen işlär.
Täze API üçin döwrebap enjamlary talap ediler. Bu aýratynlygyň operasion ulgamy Android 15-e çenli täzelenenden soň Pixel 8 we Pixel 9 tarapyndan goldanylmagy mümkin, ýöne Pixel Fold, Pixel 7 we Pixel 6 ýaly köne modellerde elýeterli bolmaz.


19.05.2024 12:27
7647

Eliňi degirmezden: Android programmalaryny ýüzüň hereketi bilen dolandyryp bolar

Google kompaniýasy Project Gameface-iň deslapky kodunyň döredijiler üçin elýeterlidigini habar berdi. 2023-nji ýylda hödürlenen bu tehnologiýa Android enjamynyň ekranynda kursory ýüzüň mimikasy we kelläniň hereketi...

17.05.2024 23:10
3154

Google smartfon kamerasynyň üsti bilen işleýän Project Astra kömekçisini hödürledi

Google I/O konferensiýasynda Google DeepMind tarapyndan işlenip düzülen innowasion emeli aň kömekçisi Project Astra hödürlendi. Ol ulanyjy bilen hakyky wagtda aragatnaşyk saklamak üçin smartfon kamerasyny ulanýar...

17.05.2024 07:26
2497

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

09.04.2024 14:19
2727

Google şekil kodlamak üçin täze Jpegli formatyny tanyşdyrdy

Google kompaniýasy Jpegli atly täze kodlaýyş kitaphanasyny yglan etdi. Has az ýer tutmek bilen, şekiliň gowulaşdyrylan öndürijiligini we hilini üpjün edýär. Jpegli adaty JPEG standarty, şol sanda 8 bitli format...