Aşgabatda halkara baýragyna eýe bolan paralimpiýa sport türgenleri sylaglandy

  • 09.04.2024 13:01
  • 16962
Aşgabatda halkara baýragyna eýe bolan paralimpiýa sport türgenleri sylaglandy

7-nji aprelde Olimpiýa şäherçesiniň “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda halkara ýaryşlarda sportuň paralimpiýa görnüşi boýunça üstünlikli çykyş eden türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, dabaranyň barşynda türgenler Muhammet Hojaýew, Roza Matýakubowa, Işkuwwat Çaryýew,  Baýramgeldi Saparow sylaglandy.
Bu türgenler 25-nji fewral — 8-nji mart aralygynda BAE-niň Dubaý şäherinde para-pauerlifting boýunça Dünýä kubogy ugrunda geçirilen ýaryşlarda Türkmenistanyň adyndan çykyş etdiler. Para-pauerlifting daýanç-hereket ulgamlaryndan ejir çekýän türgenler üçin niýetlenen sportuň paralimpiýa görnüşi bolup durýar.
Sylaglara eýe bolan türgenler ýadygärlik surata düşüp, halkara ýaryşlarda gazanylan ýeňişleriň hormatyna ýaryş meýdançasyndan dabaraly ýöräp geçdiler.


düýn 14:02
9575

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

düýn 06:48
11370

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
20023

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...

07.06.2024 10:42
15143

Türkmenistan DÇ-2026-nyň saýlama oýnunda Özbegistandan utuldy

6-njy iýunda Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy myhmançylykda Özbegistanyň milli ýygyndysyndan utuldy. Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama ýaryşynyň çäklerinde bolan oýun Daşkentdäki “Milliý” stadionynda geçirilip...