Aşgabatda fijital-sport boýunça ýaryşlaryň ýeňijileri kesgitlenildi

  • 09.04.2024 05:39
  • 5257
Aşgabatda fijital-sport boýunça ýaryşlaryň ýeňijileri kesgitlenildi

Aşgabatda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport toplumlarynda geçirilen fijital-sport ýaryşlary tamamlandy.

Paýtagtymyzyň ýokary okuw jaýlarynyň we orta mekdepleriniň toparlarynyň gatnaşan bu ýaryşlary dört ugur boýunça: fijital futbol, fijital basketbol, fijital stol tennisi we fijital karate-do boýunça geçirildi.
«Fijital» adalgasynyň «hakyky» we «howaýy» diýmegi aňladýan «physical» (beden) we «digital» (sanly) sözlerinden ybaratdygyny ýatladýarys. Sport babatynda bu iki görnüşli ýaryş bolmak bilen, onda şol bir topar ilki hakyky sportda, soň bolsa bu sport görnüşine meňzeş elektron sport oýnunda ýaryşýarlar.
Maksatnamada bellenen ähli sport görnüşleriniň netijeleri boýunça ýokary okuw jaýlarynyň toparlarynyň arasynda birinji ýeri 5 altyn medal gazanan Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary eýeledi. Orta mekdep okuwçylarynyň arasynda bolsa 3 altyn medal gazanan Aşgabat şäheriniň 52-nji orta mekdebiniň okuwçylary öňdeligi eýeledi.
Fijital-sport Türkmenistanda diýseň çalt meşhurlyk gazanýar. Şu ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplaryndan ybarat toparymyz Kazanda geçirilen ilkinji köp sportly «Geljegiň oýunlarynyň» çäginde fijital futbol we fijital basketbol oýunlaryna gatnaşdylar.


şu gün 19:08
132

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

şu gün 18:09
2130

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

şu gün 09:28
22454

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

düýn 15:53
28234

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...