«Türkmenhimiýa» DK birinji çärýekde önümçilik meýilnamasyny 52,8% artyk ýerine ýetirdi

  • 08.04.2024 18:12
  • 7232
«Türkmenhimiýa» DK birinji çärýekde önümçilik meýilnamasyny 52,8% artyk ýerine ýetirdi

2024-nji ýylyň başyndan bäri “Türkmenhimiýa” döwlet konserni önüm öndürmegiň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyny 152,8 göterim ýerine ýetirdi. Bu barada şenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.

Belläp geçsek, hasabat döwründe gurluşyk-senagat toplumynyň beýleki pudaklarynda önümçilik meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişi şu görkezijilere deň boldy:

  • Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça 107,3 göterim;
  • Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça 102,7 göterim;
  • Energetika ministrligi boýunça 114,4 göterim;
  • Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça meýilnama 115,1 göterim;
  • Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça meýilnama 113 göterim;
  • Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 100,8 göterim ýerine ýetirildi.

düýn 07:19
4832

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1823

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
6030

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...