“Dýunanyň” režissýory Deni Wilnýow ýadro urşy barada film surata düşürer

  • 06.04.2024 18:11
  • 8295
“Dýunanyň” režissýory Deni Wilnýow ýadro urşy barada film surata düşürer

“Dýunanyň” režissýory Deni Wilnýow täze taslama bilen meşgullanar. Ol žurnalist Enni Ýakobseniň “Ýadro urşy: Ssenariýalar” non-fikşnini ekranlaşdyrar. Bu barada film.ru habar berýär.

Filmiň üstünde Legendary studiýasy işleýär. Wilnýowyň “Dýuna: Messiýany” surata düşürip bolandan soň işe girişmegine garaşylýar. Sýužet dünýäde ýadro urşunyň başlanmagy üçin dürli sebäpler we mümkin bolan netijeler barada gürrüň berer.
Filmiň çykjak senesi we aktýorlar düzümi belli däl. Wilnýow müsürli şa zenan Kleopatra baradaky baýopigiň hem-de Artur Klarkyň “Rama bilen duşuşyk” saý-faýynyň adaptasiýasynyň üstünde hem işleýär.
Öň, biz “Dýuna 2” filminiň dünýä prokatynda girdeji ýygymynyň 620 milliondan geçendigini habar beripdik.


12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 14:23
11243

“Ýaramaz ýigitler” eýýäm ilkinji hepdesinde 100 million dollardan gowrak girdeji gazandy

Uill Smitiň we Martin Lourensiň baş keşbi janlandyran “Ýaramaz ýigitler: güm bol ýa-da öl” (“Плохие парни: Катись или умри”) atly täze komediýa boýewigi prokatda ilkinji hepdesiniň ahyrynda 105 million dollar girdeji...

11.06.2024 07:25
3771

Ues Andersonyň "Finikiýa shemasy" kino ýyldyzlaryny bir ýere jemledi

Meşhur amerikaly režissýor Ues Anderson özüniň “Finikiýa shemasy” (“Финикийская схема”) atly täze filmini çykarmaga taýynlanýar. Crew United neşirinde filmiň aktýorlarynyň düzümi barada täze maglumatlar bar. Benisio...

11.06.2024 06:39
4888

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...