Renault täzelenen Captur krossowerini tanyşdyrdy

  • 06.04.2024 06:02
  • 3697
Renault täzelenen Captur krossowerini tanyşdyrdy

Fransuz awtoöndürijisi Renault täzelenen Captur krossowerini tanyşdyrdy. Bu barada motor1.com habar berýär.

Awtoulagda täze çyralar, bamper, kapot we logotip peýda boldy. Salonda 10,4 dýuým ekranly (öň 10,25 dýuým) täze multimediýa ulgamy ornaşdyryldy. Bezeg üçin hrom we deri peýdalanylmady, soňky material kenep ýaly gaýtadan işlenen materiallardan we täzelenip bilýän çeşmelerden taýýarlanyldy.


Birnäçe ýyl ozal peýda bolan RS Line toplumynyň ýerine täze – Esprit Alpine ulanyldy. Ol ýazgyly tagtajyklaryň, kuzowyň iki reňkli nusgasy esasynda giň şahsylaşdyrma mümkinçilikleriniň, şeýle hem 19 dýuým teker diskleriniň bolmagy bilen tapawutlanýar.
Krossower 90, 140 we 160 at güýji öndürýän hereketlendirijiler bilen hödürlenýär. Ulag ýedi tizlikli robotlaşdyrylan mehaniki geçiriş gutusyna eýedir. Şeýle hem bu modeliň gibrid görnüşi bar.
Täzelenen Renault Captur-yň önümçiligi şu ýyl Ispaniýada başlar. Bahalar yglan edilmedi.

şu gün 16:54
3669

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

şu gün 11:58
8365

Ford taryhda iň ýyndam Mustangy görkezdi

Ford kompaniýasy ýaryş üçin ýörite döredilen täze Mustang GTD Carbon Series-i hödürledi. 800 at güýjünden gowrak kuwwatly, 5,2 litrlik turbo görnüşli V8 bilen enjamlaşdyrylan täze model Mustangyň iň ýyndam modifikasiýasy...

düýn 16:36
13744

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

düýn 14:30
11263

Bilermenler tormoz kolodkalarynyň näsazlygynyň esasy alamatlaryny aýtdylar

Tomus möwsüminiň başlanmagy bilen awtoulag sürüjilerine tormoz kolodakalaryny çalyşmak barada pikirlenmek zerurdyr. Bilermenler gyşda howa şertleriniň kynlygy sebäpli, bu detallaryň has çalt möwritini ötürýändigini...