FIFA-nyň täzelenen reýtinginde Türkmenistanyň eýeleýän orny belli boldy

  • 05.04.2024 12:37
  • 16139
FIFA-nyň täzelenen reýtinginde Türkmenistanyň eýeleýän orny belli boldy

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) 4-nji aprelde milli ýygyndylaryň täzelenen reýtingini çykardy. Täze reýtingde Türkmenistanyň milli ýygyndysy iki setir aşak düşüp, 143-nji ýerde ýerleşdi.

Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň ýokaryky orunda Özbegistan (64) ýerleşdi, ondan soň Täjigistan (99), Gyrgyzystan (100) we Gazagystan (103) ýerleşýär.
Ýatlap geçsek, Türkmenistanyň milli ýygyndysy Dünýä çempionaty - 2026-nyň we Aziýanyň Kubogy 2027-niň saýlama tapgyrynyň çäklerinde iki gezek Eýranyň milli ýygyndysyndan (reýtingde 20-nji ýer) utuldy (0:5 we 0:1).
Reýtingde birinji orny Argentina saklap gelýär. Ikinji - Fransiýa, üçünji - Belgiýa.
Ilkinji onluga şeýle hem Braziliýa, Portugaliýa, Niderlandlar, Ispaniýa, Italiýa we Horwatiýa girýär.
FIFA-nyň reýtinginde jemi 210 sany milli ýygyndy bar.


şu gün 14:38
725

Türkmen kuraşçylary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Eýranyň paýtagtynda geçirilen kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 11 medal gazandylar. Bäsleşige 20 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistandan 14 türgen gatnaşdy, olaryň 11-i baýrak...

şu gün 12:05
3621

Gurban Berdiýew «Dagystanyň at gazanan tälimçisi» adyna eýe boldy

Mahaçkalanyň "Dinamo" futbol klubunyň öňki baş tälimçisi, häzirki wagtda bolsa prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi boldy. Bu barada RIA Nowosti sebitiň ýolbaşçysynyň...

şu gün 11:43
1737

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA U-20 çempionatyna gatnaşar

5-12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystanda 20 ýaşa çenli ýaşlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionaty geçiriler. Duşuşyklar Jalal-Abad şäherinde "Kurmanbek" stadionynda geçiriler...

şu gün 11:07
3140

Ýewro-2024: Albaniýa Horwatiýa bilen deňme-deň oýnady, Germaniýa pleý-off tapgyryna çykdy

Ýewro -2024-de toparlaýyn tapgyryň ikinji oýunlary başlandy. B toparda Gamburg şäherinde Albaniýa Horwatiýa bilen duşuşdy. Albaniýalylary oýnuň başynda ýene-de çalt gol geçirmegi başardylar. 11-nji minutda Kazim...