Aýdymçylar emeli aňa garşy çykýarlar: Billi Aýliş, Keti Perri we Pearl Jam açyk hata gol goýdular

  • 05.04.2024 10:47
  • 5795
Aýdymçylar emeli aňa garşy çykýarlar: Billi Aýliş, Keti Perri we Pearl Jam açyk hata gol goýdular

Hudožnikleriň hukuklary üçin amerikan birleşigi (Artists Rights Alliance, ARA) aýdym-sazda sungat işgärleriniň hukuklaryny bozýan emeli aňyň ulanylmagyny bes etmäge çagyrýan açyk haty çap etdi diýip, The Hollywood Reporter habar berýär.

Hata 200 töweregi aýdymçy, şol sanda Billi Aýliş, Pearl Jam, R.E.M., Niki Minaž, Keti Perri, Kamila Kabelo, Sem Smit, Jon Bon Jowi we Keýt Hadson öz gollaryny goýdular.
Birleşik elektron aýdym-sazlary döretmek üçin neýroulgamlaryň ulanylmagyndan heder edýär. Işläp düzüjiler aýdymçylaryň eserlerine hukuk almazdan, olara hak tölemezden emeli aňy hakyky sungat işgärleriniň döredijiligine esaslanýan algoritmler bilen türgenleşdirýärler. Netijede, asyl nusgadaky eserlere meňzeýän sesleriň we heňleriň sanly nusgalary peýda bolýar.
ARA-nyň ýerine ýetiriji müdiri Jen Ýakobsen striming serwisleriniň döwründe sungat işgärleriniň “güzeranyny kynlyk bilen dolandyrýandyklaryny”, indi bolsa olara “emeli aň bilen bäsleşmek” üçin goşmaça ýüküň düşýändigini belledi.
Ýakobsen adamlaryň işini elinden alýan emeli aňyň ulanylmagyny ahlaksyz hasaplady, ýöne ARA-nyň emeli aňa garşy däldigini, diňe onuň adalatly ulanylmagyny talap edýändigini aýtdy. Birleşigiň pikiriçe, käbir platformalar we işläp düzüjiler neýroulgamlary “döredijilik bozgaklygy” we sungat işgärleriniň, aýdym awtorlarynyň, sazandalaryň we hukuk eýeleriniň gyzyklanmalaryny pese gaçyrmak üçin ulanýarlar.


şu gün 13:41
1454

Londonda ssenarisi ChatGPT tarapyndan ýazylan filmiň ilkinji görkezilişi ýatyryldy

Londonyň Prince Charles kinoteatry ssenarisi emeli intellekt ChatGPT 4.0 tarapyndan ýazylan "Iň soňky ssenarist" (“Последний сценарист”) filminiň dünýä premýerasyny ýatyrdy. Bu çözgüt, kinoteatr tomaşaçylarynyň...

12.06.2024 15:06
8965

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8906

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3472

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...