«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi hyzmatyny hödürleýär

  • 05.04.2024 13:16
  • 23106
«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi hyzmatyny hödürleýär

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döwrebap awtobuslary, kiçi göwrümli awtobuslary hem-de ýeňil taksi awtoulaglaryny sagatlaýyn sargyt etmek hyzmatlaryny hödürleýär.

«Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ-nyň hyzmatlaryndan islendik edara-kärhanalar, hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we raýatlar peýdalanyp biler.
Habarlaşmak üçin:
44-35-20;
+993 61 49-34-95

Salgysy: Aşgabat ş., Çoganly ýaşaýyş toplumy, Halkara awtomenziliniň 1-nji gaty.


düýn 15:06
6549

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...

düýn 14:34
6432

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

düýn 06:43
5034

Ferrari tä gadagan edilýänçä V12 hereketlendirijilerini öndürmegi dowam etdirer

Ferrari, kanunçylyk rugsat berýärkä, kuwwatly V12 hereketlendirijilerini öndürmegi dowam etdirjekdigini tassyklady. Turbo görnüşli V8 has täsirli bolup çyksa-da, Ferrari V12-ni mümkin boldugyça uzak saklamagy öz...

12.06.2024 15:15
22895

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...