Dubaýdaky “Sinergiýa” uniwersiteti türkmen talyplary üçin 50 orun hödürleýär

  • 02.04.2024 18:11
  • 16716
Dubaýdaky “Sinergiýa” uniwersiteti türkmen talyplary üçin 50 orun hödürleýär

“Sinergiýa” uniwersitetiniň (Dubaý) Aşgabatdaky wekilhanasy 2024-2025-nji okuw ýyly üçin arzalaryň kabul edilip başlanandygyny habar berýär. Türkmenistandan dalaşgärler üçin 50 orun hödürlenýär.

Uniwersitet bakalawr, magistratura we MBA derejelerinde degişli bilim programmalarynyň giň toplumyny hödürleýär. Häzirki wagtda uniwersitetde 500-den gowrak programma bar.
Türkmenistandan talyplara şu mümkinçilikler hödürlenýär:

  • Isleg bildirilýän hünärler boýunça okamak;
  • Iňlis dilinde umumyýewropa goşundysy bilen diplom almak;
  • Okuwy iş bilen utgaşdyrmak (uniwersitet rezident wizasyny resmileşdirýär);
  • Dünýäniň islendik künjeginden onlaýn okamak;
  • Okuwa girişiň çeýe meýilnamasyndan peýdalanmak.

“Sinergiýa” uniwersitetiniň Aşgabatdaky wekilhanasynyň işgärleri okuwa girmek we okamak meseleleri boýunça dalaşgärlere mugt maslahatlary berýärler.
Goşmaça maglumatlary almak üçin:

  • Telefon belgileri: +993 62 68-22-69, +993 65 81-54-82
  • Elektron poçta: idea.mm03@gmail.com
  • Sosial ulgamlar: @synergy_turkmenistan; synergy_turkmenistan (TikTok).

16.04.2024 21:42
9741

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň...

15.04.2024 15:53
14809

HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetiniň talyplary (HYY we ÖU) 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen matematika boýunça SEEMOUS 18-nji talyplar olimpiadasynda...

12.04.2024 14:39
7413

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...

11.04.2024 13:36
3148

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik badalga aldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik...