Aşgabatda fijital sport boýunça ýaryşlar badalga aldy

  • 02.04.2024 12:43
  • 13460
Aşgabatda fijital sport boýunça ýaryşlar badalga aldy

1-nji aprelde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň täze fijital görnüşleri (physical+digital) boýunça ýaryşlar hem-de Açyk gapylar hepdeligi badalga aldy.

Ýaryşlara Türkmenistanyň 20 sany ýokary okuw mekdebinden talyplar we ýurdumyzyň 11 sany mekdebiniň okuwçylary gatnaşýar diýip, Türkmenistan habarlar portaly habar berýär.
Ýaryşlar dört ugur boýunça geçirilýär: fijital-futbol, fijital-basketbol, fijital-karate we fijital-stol tennis.
Fijital sport (hereketli-sanly sport) – sportuň toplumlaýyn görnüşi bolup, türgen ýekelikde ýa-da toparlaýyn sportuň belli bir görnüşi boýunça hereketli hem sanly wirtual dünýäde garşydaşy bilen bäsleşýär. Ol «physical» we «digital» diýen iňlis sözleriniň birigmeginden dörän «hereketli-sanly sport» diýen manyny berýär.
Fijital sport boýunça ýaryşlar 6-njy aprele çenli dowam eder.


şu gün 13:54
1512

Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşyň üçünji tapgyrynyň netijeleri

17-nji aprelde Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşda üçünji tapgyryň oýunlary tamamlandy. A toparçada 9 utuk bilen “Galkan” (Türkmenistan) öňdebaryjylygy saklaýar. Bu gezek ol “Ice Box Iran Mall” (Eýran) klubundan...

düýn 13:32
6863

Aşgabatda Halkara hokkeý ýaryşy: ikinji oýun gününiň netijeleri

16-njy aprelde Aşgabadyň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda Halkara hokkeý ýaryşynyň çäklerinde oýunlar dowam etdi. “A” toparçada türkmen kluby “Galkan” Omanyň “Oman Nationals” klubuna mümkinçilik...

15.04.2024 23:07
11707

8:1. «Galkan» Aşgabatdaky hokkeý ýaryşynyň birinji oýnunda Bahreýniň toparyny ýeňdi

Türkmenistandan "Galkan" hokkeý kluby Aşgabatda şu gün badalga alan hokkeý boýunça halkara ýaryşynyň birinji tapgyrynda Bahreýnden «Bahrain Ice Hockey Club» toparyny 8:1 hasap bilen ýeňdi. "Galkanyň" hokkeýçileri...

15.04.2024 15:30
11509

Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

Türki ýurtlary WBC Amateur TURKSOY ady bilen täze boks ýaryşyny döretdiler. Ilkinji çempion guşaklary ugrunda 2024-nji ýylyň güýzünde Türkestanda (Gazagystan) 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda göreşiler...