Saud Arabystanynyň wekili ilkinji gezek “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşar

  • 31.03.2024 15:55
  • 35752
Saud Arabystanynyň wekili ilkinji gezek “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşar

2024-nji ýylda “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşyjylaryň biri saud arabystanly model Rumi al-Kahtani bolar. Ol Meksikada geçiriljek bäsleşikde ilkinji gezek patyşalyga wekilçilik eder. Bu barada esquire.kz habar berýär.

27 ýaşly model eýýäm birnäçe gezek “Ýakyn Gündogaryň gözeli” we “Ýer gözeli” ýaly dürli gözellik bäsleşiklerinde Saud Arabystanyna wekilçilik etdi.

“Meniň üçin “Älem gözeli 2024” bäsleşigine gatnaşmak uly hormat. Men şeýle halkara derejesindäki bäsleşikde öz ýurdumyň ilkinji wekili boljakdygyma begenýärin. Ähli dostlaryma we ýakynlaryma goldawlary üçin minnetdar” – diýip, model sosial ulgamlarda ýazdy.

“Älem gözeli” her ýyl geçirilýän halkara we dünýäde iň abraýly gözellik bäsleşikleriniň biridir. 2002-nji ýylda oňa gatnaşmak üçin Hytaý we Albaniýa, 2004-nji ýylda Wýetnam, Gruziýa we Efiopiýa, 2005-nji ýylda Latwiýa, 2006-njy ýylda Gazagystan we 2007-nji ýylda Tanzaniýa goşuldy.
Geçen ýyl bäsleşige 90 ýurtdan gyzlar gatnaşdy. Şu ýyl hasap boýunça 73-nji “Älem gözeli” 28-nji sentýabrda Meksikada geçiriler.


20.04.2024 07:06
5614

Dua Lipa, Miýadzaki we Werstappen “Time” tarapyndan iň abraýly adamlaryň TOP-100-lügine goşuldy

“Time” žurnaly 2024-nji ýylyň iň abraýly 100 adamynyň sanawyny hödürledi. Sanaw diýseň özboluşly boldy. Oňa kino, aýdym-saz, sport, žurnalistika, aktiwizm ýaly dürli ugruň wekilleri goşuldy. Kino işgärleriniň arasyndan...

19.04.2024 15:19
2099

Wirtual modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi geçiriler

Onlaýn platformalaryň biri emeli aň tarapyndan döredilen modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi üçin ýüztutmalary kabul edip başlady. «Miss emeli aň» adyna dalaşgärleriň daşky görnüşlerine, awtorlarynyň...

05.04.2024 15:06
10670

Dolce & Gabbana binagärlik işine gatnaşýar: brend Maýamide 320 metrlik diňiň taslamasyny hödürledi

Italiýanyň Dolce & Gabbana brendi Maýamide gurulmagy meýilleşdirilýän ilkinji ýaşaýyş diňiniň taslamasyny hödürledi. Binanyň dizaýny Nýu-Ýorkyň Studio Sofield binagärlik studiýasy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlandy...

02.04.2024 16:34
15720

Emma Stoun 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzy boldy

“New York Post” neşiri 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzlarynyň sanawyny hödürledi. Sanawda birinji orny Golliwudyň aktrisasy Emma Stoun eýeledi. Ýatlap geçsek, şu ýyl Stoun “Betbagt biçäreler”...