Dünýäde 5.5G goldawyny alan ilkinji smartfon peýda boldy – bu Samsung ýa-da Huawei däl

  • 30.03.2024 23:44
  • 11191
Dünýäde 5.5G goldawyny alan ilkinji smartfon peýda boldy – bu Samsung ýa-da Huawei däl

China Mobile kompaniýasy dünýäde ilkinji 5.5G ulgamynyň täjirçilik taýdan ulanylyşa goýberilendigini habar berdi. Bu tehnologiýany (ol 5G-Advanced ýa-da 5GA) goldaýan ilkinji smartfon bolsa Oppo Find X7 Ultra boldy. Ekranda degişli nyşanly smartfonyň suratyny Oppo-nyň top-menejeri Pit Lau paýlaşdy diýip, ixbt.com habar berýär.

Weibo sosial ulgamynda ýerleşdirilen bellikde tiz wagtdan 5.5G goldawyny Oppo Find X7-niň hem aljakdygy aýdylýar. Bu smartfonlaryň dürli bir kristally sistemalarda gurlandygyny göz öňünde tutsaň täsirlidir: Find X7 Ultra smartfony Snapdragon 8 Gen 3 çipsetine esaslanýar, Find X7-niň esasynda bolsa SoC MediaTek Dimensity 9300 durýar.
Ýene bir ýyldan 5G-Advanced ulgamyny goldaýan smartfon modelleriniň sanynyň 20 birlikden geçmegine, China Mobile kompaniýasynyň bolsa bu döwürde 5.5G ulgamy bilen 300-den gowrak şäheri gurşap almagyna garaşylýar. Ilkinji nobatda, bu Pekin, Şanhaý we Guançžou şäherleri bolar.
5G-Advanced ulgamy 5G-den has tiz bolmagy wada berýär: ol maglumatlary ýükläp almagyň 10 Gbit/s tizligini we 1 Gbit/s tizlik bilen Internet toruna maglumat ýüklemegi üpjün eder. 


15.04.2024 14:01
1769

Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary...

04.04.2024 12:00
9582

Raketa arkaly ýetiriler: Alibaba harydy bir sagadyň içinde çalt eltip berjek raketany döretmegiň üstünde işleýär

Aliexpress bazarynyň eýesi Alibaba Group we Hytaýyň Space Epoch kosmos kompaniýasy bir sagadyň içinde dünýäniň islendik ýerine haryt ýetirip biljek gaýtadan ulanylýan raketanyň taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmäge...

02.04.2024 11:55
5701

Iň inçe PlayStation 5 görnüşli kiçi oýun kompýuteri çykdy

Hytaýda flagman Intel prosessory we Nvidia wideo kartasy bilen üpjün edilen inçe we kuwwatly AtomMan oýun mini-kompýuteriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu barada MyDrivers portaly habar berýär. AtomMan-yň ölçegleri...

22.03.2024 06:04
25884

Hytaýda Aşgabadyň howa menzilini ýada salýan şekilde howa menzili gurulýar

Hytaýyň günorta-günbataryndaky Çžeszýan welaýatynda dizaýny boýunça Aşgabadyň howa menzilini ýada salýan täze Lişuý howa menzili gurulýar. MAD Architects binagärlik býurosy tarapyndan işlenip taýýarlanan taslama...