“Ýüzükleriň hökümdary” filminiň ýyldyzy Stiwen Kingiň “Maýmyn” hekaýasynyň ekranlaşdyrylyşyna gatnaşýar

  • 30.03.2024 16:40
  • 6371
“Ýüzükleriň hökümdary” filminiň ýyldyzy Stiwen Kingiň “Maýmyn” hekaýasynyň ekranlaşdyrylyşyna gatnaşýar

Elaýja Wud (“Ýüzükleriň hökümdary”) we Tatýana Maslani (“Zenan-Halk”) Stiwen Kingiň “Maýmyn” hekaýasynyň ekranlaşdyrylyşyna gatnaşýan aktýorlaryň düzümine goşuldy diýip, Deadline habar berýär.

Olar bilen birlikde filmde Teo Jeýms, Roan Kempbell, Sara Lewi we beýlekiler oýnar.
Filmde üçekden kakasynyň tow berilýän köne maýmyn oýnawajyny tapýan ekizler Hel bilen Billiň başdangeçirmeleri gürrüň berilýär. Şondan soň olaryň töwereginde elhenç ölümler bolup başlaýar. Doganlar oýunjakdan dynmak kararyna gelýärler, ýöne syrly howp ençeme ýyldan soňam olary gününe goýmaýar we täze heläkçilikleri getirmegini dowam edýär.
Filmiň prodýusseri “Byçgy”, “Astral” we “Kasam” ýaly gorkunç filmlerdäki işleri bilen tanalýan Jeýms Wandyr. Filmiň goýberiljek senesi entek yglan edilmedi.


şu gün 14:55
1465

“Çokundyran ata” filminiň režissýory Kann festiwalynda täze epiki filmini hödürleýär

Režissýor Frensis Ford Koppolanyň 1980-nji ýyllardan bäri üstünde işlän epiki ylmy-fantastiki filmi bolan “Megalopolis” 77-nji Kann festiwalynyň esasy bäsleşigine saýlandy. Býujeti 120 mln dollar bolan bu filmi...

şu gün 14:03
1689

Margo Robbi “Monopoliýa” oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder

Stoluň üstünde oýnalýan meşhur “Monopoliýa” oýny filme öwrüler. Taslama Margo Robbi prodýuserlik eder diýip, Variety habar berýär. Filmiň uýgunlaşmagy Lionsgate studiýasy tarapyndan paýlanar. Robbi LuckyChap Entertainment...

şu gün 14:02
986

2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

Amerikan kinoakademiýasy 97-nji “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesini yglan etdi. Dabara 2025-nji ýylyň 2-nji martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär. Alypbaryjynyň ady heniz belli däl...

düýn 16:01
2776

77-nji Kann kinofestiwalynyň programmasy yglan edildi

Parižde 2024-nji ýylyň 14-nji maýyndan 27-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann kinofestiwalyna gatnaşyjylaryň atlary yglan edildi. Esasy bäsleşige 19 film girdi, olaryň arasynda Frensis Ford Koppola, Kirill...