SpaceX-iň Starlink hemralarynyň kosmosda aýlanýan ýerini dowam edip duran wagtda yzarlap bolýar

  • 30.03.2024 12:01
  • 6205
SpaceX-iň Starlink hemralarynyň kosmosda aýlanýan ýerini dowam edip duran wagtda yzarlap bolýar

SpaceX kompaniýasy Starlink internet hemralarynyň Ýeriň orbitasyndaky ornuny dowam edip duran wagtda yzarlamaga mümkinçilik berýän interaktiw kartany hödürledi diýip, Naked Science portaly habar berýär.

SpaceX tarapyndan döredilen web sahypada, kartanyň özi bilen birlikde, uçurylan  hem-de häzirki wagtda orbitada işleýän hemralaryň sany barada maglumatlar bar.
Şu güne çenli kompaniýa 5977 sany enjam öndürdi. Olardan 5601-si hyzmat edýär, galan 376-sy maksatly orbita ýetip bilmezlik ýa-da dizaýn kemçilikleri ýaly, dürli sebäplere görä orbitadan sowuldy.


18.03.2024 14:36
11839

Ilon Mask Starship-den alnan suratlary paýlaşdy

Ilon Mask Starship kosmos gämisi uçurylanda onuň üstünden düşürilen suratlary paýlaşdy. Bu barada milliarderiň X sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanýan iXBT.com habar berýär. "Munuň hakyky suratdygyna ynanar...

16.03.2024 08:17
5017

SpaceX üçünji synanyşygynda äpet Starship raketasyny kosmosa uçurdy

14-nji martda SpaceX üçünji synanyşygynda “dünýädäki iň uly we iň güýçli raketany” - äpet Starship raketasyny kosmosa üstünlikli uçurdy. Super Heavy raketa göteriji birinji basgançagy Ýeriň orbitasyna çykardy,...

10.03.2024 23:22
6968

SpaceX Starlink emeli hemra aragatnaşygyny iPhone-da we Samsung-da üstünlikli synagdan geçirdi

SpaceX ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasyna (FCC) adaty smartfonlara özüniň emeli hemralaryna gönüden-göni birikdirmäge mümkinçilik berýän Direct to Cell tehnologiýasy bilen üpjün edilen Starlink emeli...

06.03.2024 18:18
3887

SpaceX metanyň zyňyndylaryna garşy göreşmek üçin MethaneSAT hemrasyny uçurdy

4-nji martda SpaceX kosmosdan nebit we gaz pudagynyň metan zyňyndylaryna gözegçilik etmek üçin döredilen MethaneSAT hemrasyny üstünlikli uçurdy. Cybernews.com-yň habar bermegine görä, uçuryş Google-yň, EDF-iň,...