Apple WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Onda iOS 18 we beýleki täzelenmeler görkeziler

  • 28.03.2024 14:48
  • 3010
Apple WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Onda iOS 18 we beýleki täzelenmeler görkeziler

Apple döredijileriň bütindünýä konferensiýasy bolan WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, şu ýyl bu çäre 10-14-nji iýun aralygynda onlaýn formatda geçiriler.

10-njy iýunda, ilkinji gün Apple Park-da myhmanlar üçin ýörite offlaýn çäre geçiriler.
WWDC 2024-de kompaniýa iOS 18, macOS 15, watchOS 11 ýaly we beýleki täze operasiýa ulgamlaryny hödürlär.
iOS 18-e aýratyn üns berler, ol emeli aň opsiýalary bilen täzelener diýlip garaşylýar.
Birnäçe çeşmeler Apple-iň Google Gemini-ni ýa-da ChatGPT-ni iOS 18-e goşup biljekdigini habar berdi.


15.04.2024 06:08
2970

Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler. Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri...

14.04.2024 14:17
1703

Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär. Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň...

28.03.2024 14:42
2607

Apple EKG-niň funksiýalaryny ýerine ýetirip bilýän gulaklyklary oýlap tapdy

Apple ulanyjynyň saglyk ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýän doly göwrümli simsiz AirPods Max gulaklyklary üçin täze bir aýratynlygy patentledi. Enjamyň ilkinji çyzgylary Patently Apple portaly tarapyndan neşir...

26.03.2024 12:47
3735

Tim Kuk Apple-iň Vision Pro garniturasynyň 2024-nji ýylda Hytaýda çykjakdygyny tassyklady

Apple Vision Pro garniturasy Hytaýda 2024-nji ýylyň ahyryna çenli elýeterli bolar. MacRumors-yň berýän habaryna görä, bu maglumatlar Pekinde geçirilen Hytaý Ösüş Forumynda çykyş eden kompaniýanyň baş direktory...