Xiaomi kompaniýasy arzan Mijia «akylly» äýnegini tanyşdyrdy

  • 27.03.2024 23:51
  • 7805
Xiaomi kompaniýasy arzan Mijia «akylly» äýnegini tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy Hytaýda Mijia brendi bilen täze Smart Audio atly «akylly» äýnegini tanyşdyrdy.

Mijia Smart Audio äýneklerinde düzülip bilinýän dizaýna we alty sany çalşylýan çarçuwa görnüşine eýedir. Zerurlyk bolan ýagdaýynda ulanyjy görüş ýitiligini düzetmek üçin dioptriýaly linzalaryny hem çarçuwa salyp biler.
Adyndan görnüşi ýaly, bu äýnekleriň ünsi sese gönükdirilýär. Gulak kanallaryna ses bermek üçin howa geçiriji tehnologiýasy ulanylýar. Äýnegiň içinde ýörite algoritm arkaly ulanyjylaryň gulagyna ses iberýän ultrases dinamikleri bar. Mundan başga-da, ulanyjynyň söhbetdeşligini beýlekileriň diňlemezligi üçin sesiň syzmagyndan goraýan iki tehnologiýa göz öňünde tutulandyr.
Äýnekde ulanylyş tertibine baglylykda, dürli awtonomlyk görkezijileri bar: 10 sagada çenli aýdym-saz ýaňlanmagy, 7 sagatlyk telefon jaňlary, 24 sagat esasy ulanyş we 11 günden gowrak garaşma tertibi. Mijia Smart Audio äýnegi tutawaçlaryndaky magnit bölümi arkaly zarýad alýar.
Äýnek bedendäki sensor zolaklary bilen dolandyrylýar. Mijia Smart Audio ses buýruklaryny hem goldaýar, ýöne olaryň işlemegi üçin hytaý emeli aň kömekçisi gerek.
Täze önüm 2024-nji ýylyň 27-nji aprelinde Hytaýda satuwa çykarylar. Mijia Smart Audio satuwda 459 ýuana satylar.


11.04.2024 18:01
4924

Redmi Pad Pro planşeti we onuň Garri Potteriň muşdaklary üçin ýörite görnüşi hödürlendi

10-njy aprelde Redmi kompaniýasy “Kiçijik Tornado” diýlip atlandyrylan Turbo 3 smartfonyndan başga-da, täze arzan Redmi Pad Pro planşetini hödürledi. Ol 2,5K durulykly we 120 Gs täzelenme ýygylykly 12,1 dýuýmlyk...

11.04.2024 17:56
9776

“Kiçijik tüweleý” adyny alan täze Redmi Turbo 3 smartfony hödürlendi

Redmi Turbo 3 smartfonynyň resmi tanyşdyrylyşy geçirildi. Smartfon Hytaýda Redmi brendiniň täze ýolbaşçysy Wan Teng tarapyndan hödürlendi. Xiaomi-niň ýolbaşçysy Leý Szýun smartfon satuwy boýunça meýilnama ýerine...

24.02.2024 22:36
2711

Xiaomi 50 MP kameraly kuwwatly Pad 6S Pro planşetini hödürledi

Hytaýda geçirilen giň gerimli tanyşdyrylyş dabarasynyň çäginde «Xiaomi» kompaniýasy «Pad 6S Pro» flagman planşetini görkezdi. Täze önümde 3K durulykly, 144 Hz şekiliň täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 900...

24.02.2024 17:39
2140

Intel ultra prosessorly Xiaomi noutbugy tanyşdyryldy

«Xiaomi» kompaniýasy iň soňky Intel prosessorlary ornaşdyrylan 14 we 16 dýuým ekranly «Redmi Book Pro 2024» noutbuklaryny tanyşdyrdy. «Redmi Book Pro 14» 120Hz täzelenme tizligi we 400 nit ýagtylygy bolan 14 dýuýmlyk...