Xiaomi kompaniýasy arzan Mijia «akylly» äýnegini tanyşdyrdy

  • 27.03.2024 23:51
  • 7983
Xiaomi kompaniýasy arzan Mijia «akylly» äýnegini tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy Hytaýda Mijia brendi bilen täze Smart Audio atly «akylly» äýnegini tanyşdyrdy.

Mijia Smart Audio äýneklerinde düzülip bilinýän dizaýna we alty sany çalşylýan çarçuwa görnüşine eýedir. Zerurlyk bolan ýagdaýynda ulanyjy görüş ýitiligini düzetmek üçin dioptriýaly linzalaryny hem çarçuwa salyp biler.
Adyndan görnüşi ýaly, bu äýnekleriň ünsi sese gönükdirilýär. Gulak kanallaryna ses bermek üçin howa geçiriji tehnologiýasy ulanylýar. Äýnegiň içinde ýörite algoritm arkaly ulanyjylaryň gulagyna ses iberýän ultrases dinamikleri bar. Mundan başga-da, ulanyjynyň söhbetdeşligini beýlekileriň diňlemezligi üçin sesiň syzmagyndan goraýan iki tehnologiýa göz öňünde tutulandyr.
Äýnekde ulanylyş tertibine baglylykda, dürli awtonomlyk görkezijileri bar: 10 sagada çenli aýdym-saz ýaňlanmagy, 7 sagatlyk telefon jaňlary, 24 sagat esasy ulanyş we 11 günden gowrak garaşma tertibi. Mijia Smart Audio äýnegi tutawaçlaryndaky magnit bölümi arkaly zarýad alýar.
Äýnek bedendäki sensor zolaklary bilen dolandyrylýar. Mijia Smart Audio ses buýruklaryny hem goldaýar, ýöne olaryň işlemegi üçin hytaý emeli aň kömekçisi gerek.
Täze önüm 2024-nji ýylyň 27-nji aprelinde Hytaýda satuwa çykarylar. Mijia Smart Audio satuwda 459 ýuana satylar.


31.05.2024 13:57
8101

Agyryny we ýadawlygy aýyrýar: Xiaomi arkaňy massaž edýän "Akylly" massažor çykardy

Xiaomi kompaniýasy arkaň ýokarky we aşaky bölegindäki agyrylaryny we ýadawlygy aýyrmak üçin döredilen täze Mijia Smart Waist Massager massaž enjamyny hödürledi diýip, Gizmochina ýazýar. Massažor iki taraplaýyn...

30.05.2024 19:26
5779

Xiaomi aladaçyl ene-atalar üçin goşa kameraly we yzarlaýjyly "akylly" sagat çykardy

"Xiaomi” kompaniýasy çagalara niýetlenen Mitu Children's Watch S1 atly täze "akylly" sagat hödürledi. Enjamda goşa kamera (öňdäki 5 MP we esasy 8 MP) bar, bu bolsa çagany we onuň daş-töweregini görmek mümkinçilikli...

21.04.2024 10:03
11925

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...

11.04.2024 18:01
5543

Redmi Pad Pro planşeti we onuň Garri Potteriň muşdaklary üçin ýörite görnüşi hödürlendi

10-njy aprelde Redmi kompaniýasy “Kiçijik Tornado” diýlip atlandyrylan Turbo 3 smartfonyndan başga-da, täze arzan Redmi Pad Pro planşetini hödürledi. Ol 2,5K durulykly we 120 Gs täzelenme ýygylykly 12,1 dýuýmlyk...