Lenovo goşa ekranly Yoga noutbuklarynyň täze tapgyryny hödürlär

  • 27.03.2024 12:42
  • 2836
Lenovo goşa ekranly Yoga noutbuklarynyň täze tapgyryny hödürlär

Lenovo 18-nji aprelde Lenovo Innovation Technology Conference-de Yoga 2024 enjamlarynyň täze tapgyryny görkezer diýip, mobile-review.com habar berýär.

Täze önümleriň arasynda Intel Core Ultra 7 155U prosessorly goşa ekranly Yoga Book 9 noutbugy bolar diýlip garaşylýar.
Bu noutbukda 60Hz täzelenme tizligi, 400 nit ýagtylygy we stilus goldawy bilen 13,3 dýuýmlyk OLED duýgur ekranlar bolar.
Şeýle hem, kompaniýa Intel Core Ultra 7 155U prosessor bilen işleýän 14 we 16 dýuýmlyk ekranly adaty 2-in-1 noutbugy görkezer.
Mundan başga-da, adaty Yoga Pro 7 14 we Slim 7 14 noutbuklary, şeýle hem Yoga 9 Pro we 9 2-in-1 tapgyrlary görkeziler.
18-nji aprelde Lenovo kompaniýasy Yoga 2024 maşgalasyndan täze enjamlary görkezmekçi bolýar. Lenovo AMD AI PC Innovation Summit-iň dowamynda öz meýilnamalaryny yglan etdi.
Täze enjamlaryň biri iki ekranly Yoga Book 9 noutbuk bolar, model iň soňky Intel Core Ultra 7 155U prosessoryny alar. Noutbukda 13,3 dýuým ölçegli goşa OLED duýgur ekran bolar, täzeleniş tizligi 60 Hz, 400 nit ýagtylygy we stilus goldawy bolar. Şeýle hem, kompaniýa Intel Core Ultra 7 155U prosessor bilen işleýän 14 we 16 dýuým ekranly adaty 2-in-1 noutbuky görkezer. Mundan başga-da, ulanyjylara adaty Yoga Pro 7 14 we Slim 7 14 noutbuklary, şeýle hem Yoga 9 Pro we 9 2-in-1  setiri görkeziler. Kompaniýa täze önümleri bilen tanyşdyrmak üçin Lenovo Innovation Technology Conference atly konferensiýa geçirer.

düýn 15:15
17179

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...

düýn 15:08
11423

300 000 ýyl mundan ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň daş keşbi nähili bolupdyr

Alymlar 300 000 ýyl ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň keşbini täzeden dikeltdiler. 2017-nji ýylda Marokkodan tapylan kelleçanagyň kömegi bilen onuň  ýüzüni täzeden dikeltmek mümkin boldy diýip, The Guardian habar...

düýn 15:05
4138

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

22.06.2024 22:27
2654

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...