Jemal Öwlüýägulyýewa Sambony esaslandyryjylaryň kubogynyň çempiony boldy

  • 25.03.2024 12:48
  • 16821
Jemal Öwlüýägulyýewa Sambony esaslandyryjylaryň kubogynyň çempiony boldy

Türkmen samboçylary 22-nji martda Moskwanyň Halkara sambo merkezinde badalga alan Sambony esaslandyryjylaryň kubogynda ýaryşyň ilkinji güni 1 altyn, 2 kümüş we 1 bürünç medal gazandylar.

Jemal Öwlüýägulyýewa 65 kg çenli agram derejesinde çempion boldy.
Jemal Türkmenabadyň 7-nji sport mekdebiniň tälimçisidir. Öň, 2023-nji ýylyň noýabr aýynda ol Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçirilen Bütindünýä söweş sungaty oýunlarynda kümüş medal gazandy.
Sosial ulgamlarda ýaýran wideo görä, Öwlüýägulyýewany Moskwadaky ýaryşa dünýäniň we Aziýanyň öňki çempiony, halkara derejesindäki sport ussady Gülbadam Babamyradowa taýýarlady.
Kümüş medallary Nyýazmyrat Babekow (64 kg) we Nedir Allaberdiýew (79 kg) gazandy. Bürünç medaly 80 kg çenli agram derejesinde Saodat Işmyradowa aldy.
Kubogyň ikinji güni we ýaryşlardan soň başlanmaly türgenleşik lageri Podmoskowýedäki “Krokus Siti Holl” konsert zalynda bolup geçen heläkçilikli waka sebäpli ýatyryldy.

“Bütinrussiýa Sambo federasiýasy heläk bolanlaryň we zyýan çekenleriň maşgalalaryna gynanç bildirýär. Bu milli tragediýa” diýip, guramaçylar habarda bellediler.

Ýaryşlara on üç ýurtdan 250-den gowrak samboçynyň gatnaşmagyna garaşyldy: Türkmenistan, Belarus, Azerbaýjan, Ermenistan, Germaniýa, Gazagystan, Gyrgyzystan, Hytaý, Mongoliýa, Täjigistan, Özbegistan, Koreýa Respublikasy we ýaryşyň ýer eýesi bolan Russiýa.
Bellenilen baýrak eýelerinden başga-da, ýaryşlarda Türkmenistana Jennet Orunowa, Nurberdihan Orazmämmedow, Alihan Aýdogdyýew, Kambar Umarow we Agasapar Muhadow wekilçilik etdi.
Sambony esaslandyryjylaryň kubogy sportuň bu görnüşini esaslandyryjylar hasaplanýan Anatoliý Harlampiýewiň, Wasiliý Oşepkowyň we Wiktor Spiridonowyň hatyrasyna bagyşlanýar.


şu gün 14:38
2548

Türkmen kuraşçylary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Eýranyň paýtagtynda geçirilen kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 11 medal gazandylar. Bäsleşige 20 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistandan 14 türgen gatnaşdy, olaryň 11-i baýrak...

şu gün 12:05
3621

Gurban Berdiýew «Dagystanyň at gazanan tälimçisi» adyna eýe boldy

Mahaçkalanyň "Dinamo" futbol klubunyň öňki baş tälimçisi, häzirki wagtda bolsa prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi boldy. Bu barada RIA Nowosti sebitiň ýolbaşçysynyň...

şu gün 11:43
2066

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA U-20 çempionatyna gatnaşar

5-12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystanda 20 ýaşa çenli ýaşlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionaty geçiriler. Duşuşyklar Jalal-Abad şäherinde "Kurmanbek" stadionynda geçiriler...

17.06.2024 22:49
10047

Türkmenistanly karateçiler Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatynda 4 altyn, 3 kümüş hem-de 2 bürünç medallaryna eýe boldular. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar...