Margo Robbi The Sims oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder

  • 23.03.2024 16:42
  • 6396
Margo Robbi The Sims oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder

“Barbi” filmindäki keşbi bilen tanalýan Margo Robbi meşhur The Sims oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder diýip, The Hollywood Reporter habar berýär.

Filme Disney+ üçin “Loki” serialyny düşüren Keýt Herron režissýorlyk eder. Ssenariniň üstünde “Doktor Kim” serialynyň epizodlarynyň birini döreden Brioni Redman işlär.
Sýužetiň jikme-jiklikleri we filmiň çykjak senesi entek aýan edilmedi.
Electronic Arts-yň The Sims-i - bu durmuş simulýatory, onda oýunçylar gahryman-simleri dolandyrýar, olaryň zerurlyklary hakda alada edýär, jaýlary gurýar we arzuwlaryny hasyl edýär.
The Sims oýnunyň birinji bölümi 2000-nji ýylda çykdy we şondan bäri dünýäde millionlarça janköýer gazandy.
Munuň The Sims filmini surata düşürmekde ilkinji synanyşyk däldigini bellemelidiris. 2007-nji ýylda Fox studiýasy oýun esasynda filmiň düşüriljekdigini  yglan edipdi, ýöne soň taslama ýapyldy.


şu gün 12:33
4

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

şu gün 11:25
636

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...

şu gün 10:45
2304

“Ýeke özi öýde” filmi düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy

“Ýeke özi öýde” roždestwo komediýasy düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy. Çikagonyň eteginde ýerleşýän öý satuwa çykarylandan soň bir hepde geçmänkä täze eýesini tapdy diýip, Realtor.com portaly habar berýär...

12.06.2024 16:08
7744

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...