29-njy martda Moskwada GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň mejlisi geçiriler

  • 22.03.2024 23:55
  • 5910
29-njy martda Moskwada GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň mejlisi geçiriler

29-njy martda Moskwada GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen Russiýanyň wise-premýeri Alekseý Owerçukyň arasynda geçirilen iş duşuşygynda mälim boldy diýip, TASS habar berýär.

"Taraplar Arkalaşygyň çäklerinde ykdysady integrasiýanyň ileri tutulýan meseleleri we 2024-nji ýylyň 29-njy martynda GDA-nyň Moskwada geçiriljek Ykdysady Geňeşiniň mejlisine taýýarlyk görmek boýunça bilelikdäki iş barada pikir alyşdylar" – diýip, Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň web sahypasynda çap edilen resminamada habar berilýär.

Duşuşygyň gün tertibine GDA-nyň agza ýurtlarynyň arasynda söwda, maýa goýum, energiýa üpjünçiligi, ulag ulgamyny we beýleki degişli ugurlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri girer.


düýn 07:19
5191

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1916

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
6030

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...