Xiaomi smartfonlarynyň bahasyny galdyrýar: flagmanlar iPhone bilen deň bolar

  • 22.03.2024 23:26
  • 4381
Xiaomi smartfonlarynyň bahasyny galdyrýar: flagmanlar iPhone bilen deň bolar

Xiaomi öz smartfonlarynyň bahalaryny galdyrmakçy bolýar. Kompaniýanyň 2023-nji ýyldaky maliýe hasabatyna görä, Hytaý yklymynyň çäginde tehnologiýa ägirdiniň smartfonlarynyň ortaça bahasy 19% ýokarlandy we kompaniýanyň taryhynda iň ýokary baha ýetdi diýip, Gadget Tendency portaly ýazýar.

Ähli üpjünçiligiň 20%-ni emele getirýän Xiaomi-iň flagman enjamlary premium smartfon bazarynda iň üstünlikli boldy. Kompaniýa 555 dollardan 835 dollar aralygyndaky segmentde bazaryň 17% -ni eýeleýär.
Geçen ýyl Xiaomi-niň girdejisi 126,3 göterim artdy we bu görkeziji kompaniýanyň taryhynda ululygy boýunça ikinji orunda durýar.
Xiaomi-niň baş direktory Lýu Weýbin kompaniýanyň flagman smartfonlaryny mahabatlandyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Analitikler 2024-nji ýylda Xiaomi-niň enjamlarynyň bahalarynyň hasam ýokarlanjakdygyny çaklaýarlar. Şeýlelikde, täze flagman Xiaomi 14 Ultra-nyň bahasy eýýäm iPhone 15 Pro Max-yň bahasy bilen deňleşýär.


20.06.2024 13:07
4404

Xiaomi rekord satuwy geçirdi: satyn alyşlaryň mukdary 3,6 mlrd dollardan geçdi

Xiaomi 18-nji iýunda Hytaýda tamamlanan 618 satuwynyň uly üstünligi barada habar berdi. Satyn alyşlaryň umumy mukdary 3,6 mlrd dollardan geçip, şeýle statistikany hasaplamagyň taryhynda absolýut rekord boldy diýip...

24.05.2024 15:11
9167

Samsung-dan soň Xiaomi hem täze smartfonynyň reklamasynda Apple degsinýär

Apple-iň iPad Pro reklamasy sosial medianyň üns merkezine öwrüldi. Kupertinoly kompaniýanyň dürli döredijilik gurallaryny press bilen döwýän wideosy diňe bir sungat adamlarynyň tankytlaryny çekmän, eýsem bäsdeş...

19.05.2024 23:08
10393

Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi. 10 ýylyň dowamynda...

30.03.2024 23:46
7857

Xiaomi diňe bir elektronika we awtoulag satmak islemeýär. Kompaniýa täze Life brendini hödürledi

Xiaomi kompaniýasy ilkinji awtomobili SU7-niň satuwynyň başlamagy bilen bir wagtda täze brendini hödürledi. Täze Xiaomi Life brendi ýokary hilli periferiýa gurluşlaryny we aksessuarlaryny döretmek bilen meşgullanar...