Kipriň uniwersitetleri türkmen talyplary üçin 17 sany talyp hakly ýer hödürleýär

  • 22.03.2024 06:30
  • 15495
Kipriň uniwersitetleri türkmen talyplary üçin 17 sany talyp hakly ýer hödürleýär

Kipr Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy (rezidensiýasy Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde) 2024-2025-nji okuw ýylynda Kipriň uniwersitetlerinde okamak üçin talyp haklaryny almak ugrunda bäsleşik yglan edýär.

Kipriň ýokary okuw mekdepleri türkmen talyplaryna on ýedi talyp hakly ýer bermäge taýýar: bakalawr derejesi üçin on bir, magistr derejesi üçin alty.
Arzalar her uniwersitet üçin goşundyda görkezilen tablisalarda bellenen soňky möhlete çenli tabşyrylmalydyr. Goşmaça maglumat almak üçin her uniwersitetden  bellenen we goşmaça tablisalarda görkezilen ýörite adamlara ýüz tutulyp bilner.

121069, Russiýa, Moskwa, Powarskaýa köçesiniň 9-njy jaýy; 
Telefon: +7 499 575 03 10, Faks: +7 499 575 03 11 
www.moscowembassy.mfa.gov.cy
e-poçta: MoscowEmbassy@mfa.gov.cy


düýn 18:24
11608

Aşgabatda informatika boýunça OIOIUS-2024 II halkara olimpiadasy badalga aldy

17-nji aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasy (OIOIUS-2024) dabaraly...

16.04.2024 21:42
10443

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň...

15.04.2024 15:53
15350

HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetiniň talyplary (HYY we ÖU) 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen matematika boýunça SEEMOUS 18-nji talyplar olimpiadasynda...

12.04.2024 14:39
7535

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...