Ikinji jahan urşunyň weterany 99 ýaşynda orta bilim hakynda şahadatnama aldy

  • 21.03.2024 21:55
  • 17650
Ikinji jahan urşunyň weterany 99 ýaşynda orta bilim hakynda şahadatnama aldy

ABŞ-da Ikinji jahan urşunyň weterany 99 ýaşynda orta bilim hakynda şahadatnamasyny aldy diýip, Inside Edition neşiri ýazýar. Pensioner üçin 100-den gowrak adamyň gatnaşmagynda ýörite dabara geçirildi.

Çarlz Berd 1943-nji ýylda Ikinji jahan urşy döwründe ABŞ-nyň goşunyna çagyrylanda 18 ýaşyndady. Şonda ol orta mekdebi tamamlamaga ýetişmedi we fronta gitdi. Diňe 2024-nji ýylda weteranlara orta bilim hakynda şahadatnamalaryny almaga kömek edýän ýörite maksatnamanyň esasynda şahadatnamasyny alyp bildi.
Mekdepde geçirilen ýörite dabara ýüzlerçe adam gatnaşdy. Çarlz ýygnananlaryň güýçli el çarpyşmalary astynda şahadatnamasyny aldy we çäräni gurnan adamlara minnetdarlyk bildirdi.

«2024-nji ýylda iň garry uçurym bolmak aýratyn bir zat. Indi men orta mekdebi çowlugym bilen bilelikde tamamladym» diýip, ol belledi.


şu gün 15:41
4936

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

düýn 18:44
14730

Ömrylla talyp: 49 ýaşly, 14 diplomly amerikaly Benjamin okamakdan irmeýär

49 ýaşly amerikaly Benýamin Boljeriň 14 sany alymlyk derejesi bar, emma ol şonda-da ýeten derejesi bilen kanagatlanmak islemeýär. Gyzykly ýeri, çagalygynda oňa disleksiýa, ýagny okamakda we ýazmakda kynçylyk çekýän...

16.06.2024 11:48
5147

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...

12.06.2024 14:18
23923

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...